Gyógyszer hatóanyagok szennyezettségi profiljának meghatározása

Kép forrása
Fenyvesi Éva
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

A szennyezettségi profil az azonosított és nem azonosított szennyezeőanyagok összessége egy adott hatóanyag gyártási tételben, melyet megfelelő analitikai módszerekkel, pl. kromatográfiával, többnyire HPLC-vel, tömegspektometriával, NMR és IR vizsgálatokkal állapítanak meg. Az azonosított komponensek mellett a nem azonosított komponensek valamely jellemzőjét (pl. retenciós idejét) szokás megadni. A gyógyszeriparra vonatkozó szigorű előírások szerint megkülönböztetjük a bomlástermékeket a gyártásbó eredő szennyeződésektől (el nem reagált kiindulási anyag, melléktermékek, oldószerek). Az 0,1%-nál kisebb koncentrációban jelenlévő szennyeződés meghatározása nem szükséges, hacsak nem különlegesen toxikus anyagról van szó.

A kész gyógyszerformulációk szennyeződései származhatnak a hatóanyag szennyezettségéből és a formuláció során a készítménybe került szennyeződésekből.

Külön előírások vonatkoznak a maradék oldószertartalomra, melyet gázkromatográfiás analízissel határozunk meg.

Szerző által felhasznált források

Anand M. Kudal: Impurity Profile of Active Pharmaceutical Ingredient : A Review. pharminfo.net