Ebben az előadásban a remediációs technológiák verifikációjáról, azaz megfelelőségük, jóságuk objektív vizsgálatáról van szó általában és egy konkrét példán bemutatva.

A technológia-verifikáció minden technológia-alkalmazás során elvárás, de egy újonnan kifejlesztett technológiánál különösen nagy jelentősége van, hiszen ez alapozza meg a technológia piacra kerülését, elterjedését. Az első alkalmazáskor (technológiademonstráció) részletes technológiamonitoringon alapuló objektív (mérési eredményeken és számításokon alapuló) jellemzéssel kell bizonyítani, hogy a technológia teljesíti az elvárt követelményeket, alkalmazható a megadott problémák kezelésére és megfelel a technológiai (mérnöki), környezeti, gazdasági és társadalmi elvárásoknak.