Pseudomonas putida

Gram-negative aerobic rods and cocci

Author:
KÖRINFO

A hagyományos Bergey-féle morfológiai osztályozástól eltérően az új, genetikai rokonság alapján történő osztályozási rendszer a Gram-negatív pálcák és kokkuszok különböző családjait nem egy rendbe sorolja. A Pseudomonadaceae család, az Azotobacteracea család és a Methylomonadaceae család a Gamma-proteobaktériumok osztályába tartozik, a Rhizobiaceae család az Alfa-proteobaktrériumok osztályába, a Halobacteriaceae család pedig az Euryarchaeota törzsbe tartozik.

A Gram negatív aerob pálcák és kokkuszok csoportjába egyenes, vagy csavarodott pálcák tartoznak, melyek polárisan elhelyezkedő flagellumokkal (ostorokkal) mozognak, Gram-negatívok. Kemoorganotrófok, soha nem fermentálnak, nem képesek megkötni a légköri nitrogént, képesek viszont szervetlen szénforrást hasznosítani (CO). Szigorúan aerobok. Az ide tartozó baktériumcsaládok a pszeudomónaszok, az azotobaktériumok, a rizóbiumok, a metilomónaszok és  halobaktériumok.

Család I.: Pseudomonadaceae

Nemzetségek: Pseudomonas, Xanthomonas, Zoogloea, Gluconobacter

Pseudomonas: egysejtű egyenes, vagy csavarodott pálcák, nem helikálisak! Polárisan elhelyezkedő flagellumokkal mozognak. Kemoorganotrófok szigorúan respiratív anyagcserével, soha nem fermentálnak! Néhány faj fakultatív kemolitotróf, tehát képes hidrogént, vagy széndioxidot energiaforrásként használni. Szigorúan aerobok, kivéve azokat a fajokat, melyek képesek denitrifikálni. Elterjedt lakói a talajnak, tengereknek, édesvizeknek, ahol a szerves anyagok mineralizálásában játszanak fontos szerepet.

Xanthomonas: egysejtű egyenes pálcák. Polárisan elhelyezkedő flagellumokkal mozognak. Gram-negatívok. Kemoorganotrófok, szigorúan aerob légzésen alapuló energiatermeléssel, molekuláris oxigén az elektronakceptor, soha nem erjesztenek. Talajokban főleg a lebontást végző holt szerves anyagot lebontó szaprobionták között fordulnak elő. Szigorúan aerobok.

Család II.: Azotobacteracea

Nemzetségek: Azotobacter, Azomonas, Beijerinkcia, Derxia

– Azotobacter: pálca alakú, szabadon fixál nitrogént, talajlakó, nagy oxidatív aktivitással rendelkezik.

Azomonas: légköri nitrogént fixál.

Család III.: Rhizobiaceae

Nemzetségek: Rhizobium, Agrobacterium

Rhizobium: talajlakó pálca, pillangósvirágúakkal szimbiózisban fixál nitrogént: a növények gyökerén gümőképződést okoz.

Család IV.: Methylomonadaceae

Nemzetségek: Methylomonas, Methylococcus

Methylomonas: metilalkoholt hasznosító, egysejtű, egyenes, vagy hajlott, aggregálódott pálcák. A sejt egyik pólusán elhelyezkedő (monotrich) flagellumokkal mozognak, légzésük során molekuláris oxigént használnak terminális elektronakceptornak. Egyedül metán és a metanol az ismert szén- és energiaforrásuk. Szigorúan aerobok.

Methylococcus: gömb alakú, általában párban előforduló sejtek, melyek mozgásra nem képesek. Gram-negatívok. Légzésük során molekuláris oxigént használnak terminális elektronakceptornak. Metánt és metanolt használnak szén- és energiaforrásul. Szigorúan aerobok.

Család V.: Halobacteriaceae

Nemzetségek: Halobacterium, Halococcus

- Halobacterium: pálca alakú sejtek, melyek pleomorfak is lehetnek. Binárisan osztódnak, polárisan elhelyezkedő flagellumuk lehet. Gram-negatívak, bár pozitívak a Gram-festésre. A sejt struktúrát magnézium- és kálcium-klorid tartja fenn. A belső ion főleg kálium. Kemoorganotróf. Olyan körülmények közt található meg, ahol nátrium-klorid és más igényelt ionok megfelelő koncentrációban vannak jelen pl. Holt-tenger.

Source

Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (nyolcadik kiadás)