EEA - Európai Környezeti Ügynökség

Source of the photo
http://www.eea.europa.eu/
Author of the description
Neumann Dóra

Az Európai Környezeti Ügynökség az Európai Unió egy ügynöksége, mely feladatának tekinti, hogy megbízható, független információt nyújtson a környezettel kapcsolatban. Jelenleg az EEA-nak 32 tagállama van.

Az EEA honlapján európai környezeti adathalmazokat, térképeket, ábrákat és alkalmazásokat találhatunk. A főoldalon (http://www.eea.europa.eu/) az Environmental topics-ra kattintva találjuk meg az öt fő témát, amivel az EEA foglalkozik. Az itt található képek és kategóriák alapján bővebb információhoz jutunk a témákat illetően. Kiválaszthatjuk a minket érdeklőt és a megjelenő oldal jobb felső részén elhelyezett Data Centre ikonra kattintva (pl. Víz http://www.eea.europa.eu//themes/water/dc) találjuk az adatbázisokat. Itt különböző kategóriákba szedték az adatokat, találunk adatsorokat, hagyományos- és interaktív térképeket valamint grafikonokat, diagramokat.

Főbb témái

Légszennyezés:

Az EEA az Európai Unió levegőminőségi adatainak központja. Számos légszennyező anyag kibocsátásáról, illetve levegőminőségről szóló EU-irányelv végrehajtását támogatja az adatszolgáltatás révén. Hozzájárul az EU légszennyezési szakpolitikájának értékeléséhez, illetve az európai levegő minőségének javításáról szóló hosszú távú stratégiák kidolgozásához is. Az EEA munkája a levegőminőségi változások, továbbá az azokhoz kapcsolódó európai szakpolitikák, intézkedések dokumentálására, értékelésére összpontosul.

Kulcsfontosságú tevékenységei: a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek megfelelően jelentett adatok rendelkezésre bocsátása, a légköri szennyezők kibocsátási határértékeiről szóló információk évenkénti közlése, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezményben megkövetelt évenkénti kibocsátási nyilvántartás összeállítása.

Adatbázisai:

  • AirBase: nyilvános levegőminőségi adatbázis, melybe a tagországok minden évben egy állomásra vonatkozó levegőminőségi mérési adatot jelentenek.

Az oldal további Európát ábrázoló térképet is tartalmaz, melyekre kattintva részletes információkat kaphatunk a légszennyezettség mérő állomások által rögzített adatokból.

Biodiverzitás:

Természetvédelmi intézkedésekre összpontosul az EEA biodiverzitással kapcsolatos adatokon, mutatókon és értékeléseken végzett munkája. Kulcstevékenysége az Európai Közösség Biodiverzitásra Vonatkozó Nemzetközi Információs Rendszerének kezelése. Az EEA a tervek szerint a biodiverzitás kijelölt európai adatközpontja lesz, nyilvános hozzáféréssel.

Legfontosabb adatbázisai:    

  • Európai Vörös Lista: egy áttekintés 6000 európai faj védelméről, meghatározza azokat a fajokat, melyeket a kihalás fenyeget.
  • Natura 2000: a védett területek európai hálózata.

Az oldalon még számos adatbázis megtalálható, főleg a Natura 2000-es területekkel, vidéki- és nagy természeti értéket képviselő mezőgazdasági területekkel kapcsolatban.

 Éghajlatváltozás:

Az EEA az éghajlatváltozásra vonatkozó információkkal segíti a Kiotói Jegyzőkönyv előírásainak EU-ban való végrehajtását, az éghajlatváltozás mérséklését, az ahhoz való alkalmazkodást lehetővé tévő stratégiák kidolgozását. Az EEA információi (adatok, mutatók, értékelések, előrejelzések) az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásában mutatkozó irányzatokra, intézkedésekre, valamint az éghajlatváltozás hatásaira összpontosulnak.

Az EEA lesz az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és az éghajlatváltozás hatásaira vonatkozó adatok európai központja.

Főbb adatbázisa:      

  • EU ETS adatbázis: Az Európai Unió által kidolgozott kibocsátás-kereskedelmi rendszer.

Főként üvegházhatású gázokkal (GHG) foglalkozó adatbázisok találhatók még meg ebben a témakörben.

Területhasználat:

A területhasználat és a környezeti hatások közti kapcsolat megértéséhez teljeskörű vagy részletes információkra van szükség. A földhasználatra vonatkozó adatok megléte előfeltétele a területhasználati tervezésnek. Az EEA tevékenysége Európa tájainak, területeinekváltozását elemző felmérésekre összpontosulnak.

Adatbázisai:

  • Corine felszínborítási adatbázis: időintervallumbeli változásokat foglal össze
  • Corilis (Corine+Lissage): a földfelszín adatszolgáltató és elemző rendszere

Víz:

A Víz Információs Központ a WISE (Water Information System for Europe) részeként letölthető adatokat és interaktív térképeket tartalmaz. Az adatokat jellemzően az EU által elfogadott Víz Keretirányelv szerint jelentik országok. Az adatokat aztán többek közt értékelésekben és politikai fejlesztésekben használják tovább.

Adatbázisai:

  • Vízadatbázis: az EEA európai folyókkal, tavakkal, felszíni-, felszín alatti-, parti-, és tengeri vizekkel foglalkozó adatbázisainak összefoglalója.
  • EPER: európai szennyező anyag kibocsátási nyilvántartás (vízben, levegőben)

A víz címszó alatt megtaláljuk az egyes víztestekre vonatkozó Vízadatbázist, továbbá adatbázisokat érhetünk el, melyek például a fürdővíz minőségével vagy a vízkizsákmányolással foglalkoznak.