A Tetrahymena pyriformis nevű mikroszkópikus állatka érzékeny tesztorganizmus, melynek szaporodása gátolt toxikus anyagok jelenlétében. Az állatok számának (sejtszám) változásának nyomon követésével a talajok toxikus hatása vizsgálható.

A tesztmódszert Gruiz és Leitgib (2006) fejlesztették ki, később a módszer a BME ABÉT tanszéken továbbfejlesztésre került. A tesztet a következőképpen kell végrehajtani:

Tápoldat: 10g tripton, 1g élesztőkivonat, 1000 cm3 csapvíz, sterilezés autoklávban 121 °C-on 20 percig.

Inokulumkészítés: A tesztállatot hetenkénti átoltással tartjuk fenn. 100 μl sejtszuszpenziót oltunk át 5 ml steril PP tápoldatba, majd 20 °C-on, sötétben termosztáljuk.

A vizsgálat menete:

A teszt során 1,5 g talajmintát 100 ml-es Erlenmeyer lombikba mértünk és sterilezünk (autoklávban 121 °C-on 20 percig). 30 ml PP tápoldatot és 156 μl antibiotikum oldatot (0,2% Penicillin, 2% Streptomycin, 1% Nystatin) adtunk minden lombikhoz, majd 600 μl 6 napos homogén Tetrahymena tenyészettel oltottjuk be. Két-három párhuzamost alkalmaztunk. Kontrollként szennyezetlen kontroll talajt alkalmazunk, vagy ha nem rendelkezünk szennyezetlen mintával, akkor erdőtalajt alkalmazhatunk. A lombikokat 100 rpm fordulatszámon, szobahőmérsékleten (20-25 °C-on), sötétben rázatjuk.

A mérés kiértékelése:

72 óra alatt négy mérésből fel lehet venni az egysejtű jellegzetes szaporodási görbéjét. A sejtszámlálásnál a sejtszuszpenziót homogenizáljuk (óvatosan felkeverjük), majd 500 μl-t veszünk ki belőle, melyhez 20 μl 1% formalin oldatot adtunk, majd ismét óvatosan elkeverjük. A sejtszámot mikroszkópos sejtszámlálással határozzuk meg: Bürker-kamrára cseppentve megszámoljuk 2 μl sejtszuszpenzióban lévő sejtek számát. Szükség esetén a szuszpenziót vízzel hígítjuk. A szaporodási görbe exponenciális szakaszára illesztett görbe meredekségét hasonlítjuk össze a szennyezetlen kontrolléval.

Source

Gruiz K., Leitgib L.: Tetrahymena pyriformis szaporodásgátlási teszt szennyezett talajok környezettoxikológiai tesztelésére. LOKKOCK projekt tanulmány, BME MGKT, Budapest, 2006.