A foszfor eutrofizációban betöltött szerepét felismerve a tápanyagterhelés és trofitás kapcsolatát számos kutató vizsgálta tavak esetén. Mindmáig legismertebb és legelterjedtebb az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, angolul Organisation for Economic Co-operation and Development) által koordinált vizsgálat eredményeként született tapasztalati összefüggés, amelyet mintegy 140 tó és tározó összehasonlításával nyertek (Vollenweider és Kerekes, 1982).

A tavak hosszútávú viselkedésének előrejelzése a vízminőségszabályozás alapfeladata. A Víz Keretirányelv szerint 2025-re minden 50 ha-t meghaladó állóvízre teljesíteni kell az előírt vízminőségi célokat. A cselekvési programok kidolgozásához – amelyeket a VKI előírásának megfelelően az ún. „vízgyűjtő gazdálkodási tervekben” kell majd bemutatni – olyan egyszerű, korlátozott számú észlelési adat esetén is használható modellekre van szükség, amelyek figyelembe tudják venni a külső terhelés változásának hatását, az üledék és a belső terhelés jövőbeli alakulását. Állóvizeink többségéről ugyanis – a nagy tavak kivételével – nemhogy hosszú észlelési idősorokkal, sok esetben még szórványos vizsgálatokkal sem rendelkezünk.

Source

Vollenweider, R.A., and Kerekes, J. 1982. Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control. OECD Cooperative programme on monitoring of inland waters (Eutrophication control), Environment Directorate, OECD, Paris. 154 p.