Az emberi fajon belül az európai osztályozási rendszer szerint négy földrajzi nagyrasszt különböztetnek meg: ausztraloid, negrid, mongoloid, és europid nagyrasszokat.

Léteznek más osztályozási rendszerek  is, az amerikaiak például kilenc rasszt különböztetnek meg. Ezek a következőek: ameridek, polinezidek, ausztraloidok, mikronezidek, melanezidek, mongoloidok, europidok, negridek, indidek (mi az európaiakhoz soroljuk).

 

A további képeken az európai osztályozással foglalkozunk.