A humán rasszok kialakulása

Source of the photo
http://www.jumpthecurve.net/index.php/chapters/Chapter%205:%20The%20Spice%20of%20Life--Diversity/
Author of the description
KÖRINFO

Az eltérő környezeti, ökológiai hatások miatt az egységes fajon belül csoportok jelennek meg. A mutáció változatosságot biztosít, a mutációs ráta függ a környezeti tényezőktől. Továbbá a szelekció, és a genetikai sodródás is erősen jelen van a Homo sapiens esetén. Továbbá a hibridizáció és az izoláció (természetes – pl. éghajlat, vagy mesterséges –pl. indiai kasztrendszer) kapnak még nagy szerepet.

A homo sapiens ezen okok miatt polimorf és politipikus faj. Polimorf: azért, mert nagy az individuális variabilitás (pl. arcok egyedisége), ökológiai variabilitás is nagy, továbbá erőteljes a szexuális dimorfizmus (nők és férfiak eltérő alkata). Politipikus: mert a fajon belül még kisebb rendszertani egységek különböztethetőek meg:
- alfaj (subspecies, nagyrassz, v. földrajzi rassz)
- mikrosubspecies (fajta, rassz)
- forma localis (helyi változat)

Source of description

http://pszicho.btk.ppke.hu/diakelet/segedanyagok/antropologia.doc