Displaying 1 - 1 of 1
Guidelines to description of the role and function of environmental compartmeand

Guidelines to description of the role and function of environmental compartments and organisms

Author:
Gruiz Katalin

A környezet alázatos használata tudást feltételez. Akkor tudjuk az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatását csökkenteni, ha ismerjük a környezet működését, a környezet alkotóinak szerepét. A környezet működéséhez kell igazítani azokat a mezőgazdasági, ipari, környezetvédelmi és egyéb (pl. városi, szabadidős, stb)  tevékenységeket és az ezekhez kapcsolódó területhasználatokat, ha azt szeretnénk, hogy minél kisebb mértékben borítsuk fel a környezet természetes működését, helyi, regionális és globális trendjeit.

Ez a mátrix-sor az oszlopokba rendezett információkkal kombinálva a környezeti elemek és az arra ható tényezők szerepét és működését tárgyalja. A környezeti elemek és az élőlények szerepét és működését kimondottan a környezet szempontjából adjuk meg: például a talaj szerepét a földi biogeokémiai ciklusokban, a vegyi anyagok szerepét a környezeti kockázatok kialakulásában, a víz, a levegő vagy a mikroorganizmusok szerepét a természetben, a Föld életében és az emberi létfeltételek biztosításában, az emberi tevékenységekben. Az ember szerepét a környezet, az ökoszisztéma hasznosításában és az okozott károkban.