Európai standard környezeti jellemzők

Source of the photo
EU-TGD
Author of the description
BME-ABÉT

Ezek a standard európai környezeti jellemzők egy fiktív európai környezetet jelentenek, mely a valóságban nem létezik, sehol sem fordul elő, de alkalmas arra, hogy egy vegyi anyag környezeti viselkedését és terjedését egész Európában egységesen jellemezzük vele.

Source of description

EU-TGD:
Technical guidance document in support of Commission Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances. Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1996
Technikai útmutató: Az újonnan bejelentett anyagok Kockázatfelméréséről szóló 93/67/EGK számú Bizottsági Irányelv, 2. fejezet: Környezeti kockázatfelmérés, Európai Bizottság Közös Kutató Központja (Joint Research Centre), 3. fejezet: Molekulaszerkezet – aktivitás közötti (kvantitatív) összefüggések
((Q)SAR felhasználása a kockázatbecslés során)