A kockázatfelmérés alapjai:

1. A kockázafelmérés helye a környezetmenedzsmentben, illetve a környezeti kockázatmenedzsmentben

2. Az integrált kockázati modell, mely megadja a kockázafelmérés koncepcióját, mely azonos a vegyi anyag útjával a forrásból kiindulva a transzportútvonalakon át a környezeti elmekig és fázisokig, majd ezeknek a környezeti elemeknek és fázisoknak a használóiig, vagyis a receptorszervezetekig.

3. A vegyi anyagok környezeti kockázatának kvantitatív, azaz mennyiségi felmérését mutató algoritmus, melynek alapján megérthetjük a kockázatfelmérés iteratív megoldását és pesszimista megközelítését.