Alternatív módszerek a toxikológiában

About us > News

Author
GK

Egy részletes áttekintés született JRC és ECHA együttműködésében az állati tesztelés kiváltására terjedőben lévő alternatív tesztmódszerekről.

A tanulmány címe: "Alternative methods for regulatory toxicology – a state-of-the-art review"

Letölthető innen: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/echa_jrc_sla_report_public_05-09-14_withcover_ipo.pdf

Az áttekintő munka egyenként tárgyalja az egyes toxicitásfajtákat és kitér az endokrin károsítókra valamint az ökotoxikológiában használatos haltesztek helyettesítésére is.

Felsorolja a hagyományos, majd az alternatív módszereket, azok fejlesztési állapotát, jelenlegi elfogadottságát.

A tanulmány a konkrét áttekintésen kívül megpróbál "rendet rakni" az egyes alternatív tesztféleségek között, meghatározni, hogy az  alternatív teszt a teljes hatás-láncolat melyik kulcslépését vagy lépéseit modellezi a káros anyag megjelenésétől a hagyományosan mért végpont kifejlődéséig. Ezzel egyik cél, hogy alternatív tesztekből összeállított teszt-együttessel, vagyis tesztmódszerek egymáshoz illesztésével (láncszemek) megkapjanak egy nagy környezeti realitással rendelkező, a forrástól a kifejtett hatásig tartó teljes hatás-láncolatot. Ehhez a tanulmány rámutat egyes hatások kulcsfolyamataira és az alternatív modell által képviselt kulcsfolyamatra.  A tanulmány ismerteti azokat az elméleteket melyek a módszereket a forrás és megnyilvánuló hatás láncolathoz igyekszenek illeszteni, vagyis megadni, hogy a teljes láncolat mely lépését / lépéseit mely in silico, in chemico vagy in vitro biológiai módszerekkel lehet modellezni.