Herbicidek (gyomírtók)

Source of the photo
http://www2.dupont.com/Crop_Protection/hu_HU/assets/images/AD_Titus_1.jpg
Author of the description
KÖRINFO

A gyomirtó szerek hatása a gyomnövények elpusztítására, ill. visszaszorítására korlátozódik. A ma alkalmazott herbicidek jelentős részénél csupán 1-2 fontosabb élettani, ill. biokémiai folyamatot ismerünk, melyek olyan láncreakciókat indítnak el, hogy azok a gyomnövények pusztulásához vezetnek:

A gyomirtó szerek csoportosítása:

- Hatás szerint: totális vagy szelektív
- Alkalmazás helye szerint: talaj herbicidek, levél herbicidek 
- Gyomirtási spektrum alapján: széles hatásspektrumú herbicid-hatóanyagok: egy- és kétszikűirtó; szűk hatásspektrumú herbicid-hatóanyagok: egyszikűirtó vagy kétszikűirtó
- Hatásmechanizmus szerint: fotoszintézis gátlók (PS-I, PS-II rendszer), növekedési zavarokat okozók (mitózist gátló, sejtmegnyúlást gátló, és auxin típusú herbicidek), bioszintézis gátlók (aminosav-, pigment-, és zsírsavbioszintézis gátlók), egyéb módon hatók (hormonális rendszer gátl., különböző enzimek gátl., )

Fontosabb herbicid csoportok:

Karbamátok: talajherbicidek, csírázás- és növekedésgátlást okoznak. Bisz-karbamátok levélherbicidek és a fotoszintézist gátolják.

Benzo-nitrilek és prekurzorok: szelektív kontakt herbicidek. Fotoszintézis-gátlók, a levélen keresztül szívódnak fel.

Halogénezett karbonsavak: a leveleken és a gyökereken keresztül abszorbeálódnak. Hatásukat a hajtás és a gyökér intenzív növekedési helyein, a merisztémákban  fejtenek ki.

Szervesfoszforsav-tartalmú herbicidek: Levélherbicidek és lombtalanító szerek. Hatásmechanizmusukra az EPS-szintetáz-gátlás jellemző.

Difenil-éterek: leveleken és gyökereken abszorbeálódnak. Hatásmechanizmusuk a protoporfinogén-IX-oxidáz gátlás.

Ciklohexadin-oxidmok: levélherbicidek. Az acetil-CoA-karboxiláz enzim működést gátolják.

Bipiridilium herbicidek:levélherbicidek és defóliáló szerek. A fotoszintézist gátolják a PS-I fotokémiai rendszerben.

Benzofuranil alkánszulfonátok: levélherbicidek. A merisztémák növekedését gátolják.

Benzoesavak és származékok: talaj- és levélherb. Auxin típusú növekedési regulátorok, az érzékeny növények hormonális rendszerét károsítják.

Ariloxi-alkán-karbonsavak: levélherb. A floémban és a növények hormonális rendszerét károsítják.

2,6-dinitro-anilinek: talajherb. A csírázó növények szöveteiben akadályozzák a sejtosztódást, a tubulin-átrendeződés gátlásával.

Alkánamidok: gyökereken keresztül felszívódó herbicidek. A gyökerek kialakulását és növekedését gátolják.

Amidok: talajherb. A csírázó magokban a gyökér- és hajtáskezdemény kialakulását akadályozzák.

Arilalaninok: levélherb. A szár hosszanti növekedését gátolják.

Karbamidok: gyökér- és levélherb. A fotoszintézist gátolják a PS-II fotokémiai rendszerben.

Klór-acetanilidek: talajherb. Többféle hatásmechanizmussal rendelkeznek, legjellemzőbb a fehérje- és nukleinsav-szintézis gátlása.

Kinolin-karbonsavak: gyökér- és levélherb. Az etilén és az abszicinsav képződését befolyásolják.

Flouren karbonsavak: az auxintranszport gátlásával törpülést idéznek elő.

Piridazinok: fotoszintézist gátló levél- és gyökérherb.

Piridinek és származékaik: preemergens és korai posztemergens gyomirtásra használatos herb. A sejtosztódást gátolják.

Triazinok: talaj-és levélherb. A fotoszintézist gátolják a PS-II fotokémiai rendszerben.

Triazinon herbicidek: talaj- és levélherb. A fotoszintetikus elektrontranszport inhibitorai.

Triazolpirimidin szulfonanilidek: elsősorban levélherbicidek, de gyökéren keresztül is felszívódhatnak. ALS inhibitorai.

Triketonok: levél- és gyökérherb. Valószínűleg a klorofillszintézist gátolja.

Uracilok: gyökérherb. A fotoszintetikus elektrontranszport inhibitorai.

Fenoxi-fenoxi propionátok: levélherb. A zsírsavszintézis inhibitorai.

Szulfonil-ureák: levélen és gyökéren keresztül is felszívódó mikroherbicidek. ALS inhibitorok.

Imidazolinon típusú herbicidek: levélen és gyökéren keresztül is felszívódó herbicidek, a merisztémaszövetek felé transzlokálódnak. A fehérje- és nukleinsavszintézis inhibitorai.

Triazol származékok: levélen át felszívódó totális gyomirtó szer, a karotinoid bioszintézist gátolja.

Oxa-diazol származékok: a protoporfirinogén-oxidáz enzim inhibitorai.

Benzo-tia-diazinon származékok: levélen keresztül abszorbeálódik, a fotoszintetikus elektrontranszportot gátolja.

Triazolinon típusú herbicidek: levélen keresztül kis mértékben transzlokálódó herbicid.  A protoporfirinogén-oxidáz enzim inhibitorai.

Nikotinanilidek: a karotinoidok bioszintézisét és a fotoszintetikus elektrontranszportot gátolja.

Izoxazol  származékok: gyökéren és levélen egyarátn felszívódó hatóanyag. A plasztokinon bioszintézisét gátolja.

Fenil-pirazol herbicidek: levélen keresztül szívódnak fel, fény jelenlétében a zöld növényi részek gyorsan nekrotizálódnak. A protoporfirinogén-oxidáz enzim működését gátolják.

Source of description

http://weblaboratorium.hu/kornyezetvedelem/Herbicidek_es_kornyezetre_gyakorolt_hatasuk