A kombinált kémiai és fitostabilizáció toxikus fémekkel és más, nem vagy nehezen bomló szennyezőanyagokkal szennyezett területek in situ (helyben, kitermelés nélkül) remediációjára alkalmazott, nemzetközi szinten is újnak számító technológia. A lényege, hogy a szennyezett talajba kevert stabilizáló hatású adalékanyag hatására átalakul a fémek (szennyezőanyagok) kémiai szerkezete, kevésbé mozgékony formát vesznek fel, emiatt a vízben rosszul oldódnak a talajmikroorganizmusok számára kevésbé hozzáférhetőek és a növények számára kevéssé felvehetőek, káros biológiai hatásukat nem tudják kifejteni. A stabilizálószerrel kezelt területre telepített növényeket nem mérgezik a fémek/szennyezőanyagok, jól nőnek és a felületen jól izoláló takaróréteget hoznak létre. A kémiai adalék és a növénytakaró együttes stabilizáló hatása megakadályozza a szennyezőanyag továbbterjedését az összes transzportútvonalon: kiporzás szél hatására, kioldás esővízzel és a felszíni vagy felszín alatti vízbe jutás valamint erózió, vagyis a szilárd anyag víz általi transzportja. A táplálékláncba jutást úgy akadályozzuk meg, hogy nem akkumuláló növényeket alkalmazunk, amelyek a föld feletti szerveikben toxikus fémet/szennyezőanyagot nem raktároznak. További követelmény az alkalmazott növényekkel szemben, hogy gyorsan nőjenek és minél tökéletesebb, egybefüggő takaróréteget eredményezzenek.

Ezt a kémiai stabilizálással összekötött remediációs technológiát több száz laboratóriumi kísérlet eredménye alapján, szabadföldön is alkalmaztuk. Demonstrációs területnek a korábbi cink- és ólombánya toxikus fémekkel szennyezett területe szolgált Gyöngyösorosziban. A Toka-patak völgye erősen szennyezett toxikus fémekkel, mint a Zn, Pb, Cd, Cu és As. A bányászat hatásának komplex felmérése a vízgyűjtő területen a vizekre, üledékre, talajra és az ökoszisztémára megtörtént. Ennek alapján a toxikus fémszennyezettség nagy környezeti kockázatot jelent és kockázatcsökkentésre van szükség a területen.

Source

Feigl, V., Anton, A., Gruiz, K. (2008) Kombinált kémiai és fitostabilizácó alkalmazása szabadföldi kísérletben, Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok 2008. Szeptember 16–18, Konferencia Kiadvány, 83–93

Feigl V., Atkári Á., Uzinger N., Gruiz K. (2006) Fémmel szennyezett területek integrált kémiai és fitostabilizációja, Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok 2006. Szeptember 19–21, Konferencia Kiadvány, 99–108.