Nitrogénkörforgalom

Source of the photo
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/kornybio/elm/1Krnymikrobi(1).ppt
Author of the description
Gruiz Katalin

 

A mikrobiális nitrogénkörforgalom alapvető folyamatai a nitrifikáció, a denitrifikáció és az ammonifikáció.

Nitrifikáció: az ammónium és a nitrit oxidációjának folyamata a következő reakció alapján:

ammónium oxidációja: NH4 + 1,5 O2 NO2- + 2H+ + H2O

A következő baktériumok képesek az ammónium oxidációjára: Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrosolobus, Nitrosovibrio

nitrit oxidációja: NO2- + 0,5 O2 NO3

A következő baktériumok képesek a nitrit oxidációjára: Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospina, Nitrospira

A következő gombák képesek a nitrit oxidációjára: Aspergillus

Denitrifikáció: a nitrát redukciójának folyamata: NO3 N2  (N2O)

- Az egyik anaerob légzésformánál a nitrát a H-akceptor.

Pseudomonasok, Bacillus licheniformis, Paracoccus denitrificans, E. coli

- Légköri nitrogén megkötése: szabadon élők és szimbinták: Azotobacter, Rhizobium  

Ammonifikáció: Az ammonifikáló baktériumok az ammónium oxidációjából nyernek energiát.

 

Source of description

dr. Gruiz Katalin: Környezeti mikrobiológia és ökotoxikológia előadás, BME oktatási segédlet

http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/kornybio/elm/