Lakkbenzin, hígító

Source of the photo
http://bolthely.hu/muveszkatalogus/id/01149_Higito_75ml_White_Spirit_-_WN3022962
Author of the description
Gruiz Katalin

A lakkbenzin vagy hígitó néven forgalmazott oldószert leggyakrabban festéshez, festékek oldására, hígitására, és az ecset tisztításához használják.
A természetes petróleum helyettesítésére kőolajból állítják elő.
A kőolajból közvetlenül desztillációval nyert termék a "0" jelölést viseli. A finomítás céljából kéntelenített vagy oldószerrel extrahált valamint a hidrogénezett változatokat további számokkal különböztetik meg:  kéntelenített = 1, oldószerrel extrahált = 2 és hidrogénezett = 3 jelöléssel.
A lakkbenzint vagy hígitót (idegen nyelveken: benzene, Petroleumbenzin, petrol, white spirit, solvent-naphta,stb.) elsősorban ipari célokra használják.Mindhárom kategórián belül megkülömböztetünk alacsony, közepes és magas lobbánáspontú termékeket, melyek eltérő fizikai-kémiai jellemzőit mutatja a táblázat.

Fizikai-kémiai jellemzők
Alacsony
lobbanáspontú

Közepes
lobbanáspontú

Magas
lobbanáspontú

Forráspont (°C) 130-144 145-174 175-200
Végső forráspont (°C) forráspont + 21, max. 220
Átlagos molekulatömeg  140 150 160
 Relative density (15 °C) 0,765 0,780 0,795
Gyulladáspont (°C) 21-30 31-54 > 55
Gőznyomás (kPa, 20 °C) 1,4 0,6 0,1
Illékonyság (n-butyl acetate=1) 0,47 0,15 0,04
Öngyulladási hőfok (°C) 240 240 230
Robbanási határ (% by volume in air) 0,6-6,5 0,6-6,5 0,6-8,0
Gőzsűrűség (air=1) 4,5-5,0 4,5-5,0 4,5-5,0
Refrakció (20 °C) 1,41-1,44 1,41-1,44 1,41-1,44
Viszkozitás (cps, 25 °C) 0.74-1.65 0.74-1.65 0.74-1.65
Oldhatóság (% vízben)
<0,1 <0,1 <0,1
Kauri-butanol érték 29-33 29-33 29-33
Anilin-pont (°C) 60-75 60-75 60-75
Reakcióképesség
erős oxidálószerekkel reagál
Szagküszöb (mg/m3) - 0,5-5,0 4,0

A vegyületcsoport veszélyessége az aromás vegyület-tartalomtól függ. Az aromás-tartalom az eredeti lepárlással kapott termélben 20% volt. Ma már csökkentett aromástartalmú hígitószereket gyártanak és használnak, legnagyobb mennyiségben az 1% alatti aromástartalmút.

Eredetileg textília száraztisztítására fejlesztették ki. Elterjedten használják  ipari célokra (festékek és ragasztók oldószereként).

A gyógyászatban a finomított frakció sebbenzin néven terjedt el. A gyógyszerkönyvnek megfelelő tiszta benzin színtelen, nem fluoreszkáló, sajátságos, de nem kellemetlen szagú folyadék. Sűrűsége 0,710-0,720; forráspontja 65−75 oC. A könnyű frakció elpárolgása után a forráspont megemelkedik akár 85−90 oC-ra. Vízben oldhatatlan, alkoholban mérsékelten oldódik. Főleg hexánból és heptánból áll.

Source of description

A táblázat forrása: Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/White_spirit