A TERRA PRETA projekt céljai és feladatai

Szerző:
GK

Dr. Gruiz Katalin előadása bemutatja a Terra Preta Projekt koncepcióját, céljait és összefoglalja a projekt keretében vállalt és teljesített feladatokat. Az alaptechnológia, a pirolízis, hulladékból állítja elő a talajjavításra használható bioszenet és e mellett széndioxid és metánkibocsátás nélkül termel energiát. A Terra Preta Projekt Magyarország kedvezőtlen adottságú talajai közül a könnyű mechanikai összetételű és a savanyú talajok javítását tűzte ki célul, a termőképesség növelése mellett. A hulladékok alkalmazását kedvezőtlen adottságú és szennyezett talajok javítására a BME, valamint az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézete évek óta vizsgálja és szorgalmazza (SOILUTIL projekt). Ennek a kezdeményezésnek egy környezethatékony és kiugróan jó fenntarthatósági mutatókkal jellemezhető megoldása a bioszén talajra alkalmazása. A bioszén a stabil széntartalmán kívül, mely a talaj mechanikai, geobiokémiai és élőhely funkciójára egyaránt pozitívan hat, nagy biológiailag hozzáférhető elemfrakcióval rendelkezik, mely a (műtrágyákkal kiegyensúlyozatlanul helyettesített) makro-, mezo- és mikroelemek pótlását szolgálja. A bioszénnel együtt alkalmazott mikrobiális oltóanyagoknak jobb életfeltételeket biztosít a bioszén, az eredmények alapján határozott szinergenciát tapasztaltunk egyes esetekben. A bioszenet és minden leromlott talajt egyedileg kell értékelni és párosítani