http://www.public.iastate.edu/~cfford/soil%20degradation%20map.gif

Fizikai-kémiai módszerek a talajromlási folyamatok követésére

Szerző:
Gruiz Katalin

A talajromlási folyamatok az egész földön veszélyeztetik a talajok épségét, az elemkörforgalmakban és az élelmiszerek előállításában betöltött szerepét.

A legveszélyesebb talajromlási folyamatok a talajdegradáció, az erózió, a talajtömörödés, a talajsavanyodás, a talajok humusztartalmának csökkenése, a talajok tápanyagtartalmának csökkenése, szikesedés, sivatagosodás.

Tulajdonképpen egyik fő talajromlási folyamat a Földön a talajok szennyezettségének növekedése, amit mi külön pontban tárgyalunk.