Esettanulmányok

Szerző: 
Gruiz Katalin

Dévai Gábor a csapadék térfelszíni lefolyását vizsgálta, ezen belül is csapadékokból kialakult gyorslefolyású árhullámokat elemezte GIS-alapú modell segítségével.