vegyi anyagok kockázata

Vegyi anyagok környezeti és humán egészségkockázata

Szerző:
BME ABÉT
Csatolmány Méret
Vegyi anyagok kockázata, EHC 122 KB

A csatolt dokumentum vegyi anyagok betűrendbe szedett listáját tartalmazza. A vegyi anyag vagy vegyület nevére helyezve a kurzort Ctrl+kattintás -sal eljutunk a Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program (IPCS International Programme on Chemical Safety) által kiadott, az adott vegyi anyagra vonatkozó angol nyelvű környezeti és egyészségkockázati monográfiához (Environmental Health Criteria (EHC). Az adatok szakirodalmi forrásokból származnak és a következő információkat tartalmazzák: a vegyi anyag fizikai és kémiai tulajdonságai, analitikai vizsgálati módszerek, expozíciós és transzport útvonalak, kemo-biokinetika és metabolizmus, rövid- és hosszú távú hatás állatokra (karcinogenitás. mutagenitás, teratogenitás), környezeti kockázat és humán egészségkockázat.

Forrás

http://www.inchem.org/pages/ehc.html