Szennyeződésterjedési modellek alkalmazása

Szennyeződésterjedési modellek alkalmazása

Szerző:
BME ABÉT

Simonffy Zoltán: Szennyeződésterjedési modellek alkalmazása

A fenti Kézikönyv online megtekinthető, de nem letölthető. A címre kattintva eljutunk kiadvány címlapjához. Onnan ellapozhatunk a kiadvány Tartalomjegyzékéhez, ahonnan aktív URL kapcsolat vezet minden fejezethez.

Simonffy Zoltán „Szennyeződésterjedési modellek alkalmazása” című kézikönyve a felszín alatti tér, vagyis a talaj és a felszín alatti vizek szennyeződési folyamatainak matematikai modellezéséről szól. A kézikönyvben az egyszerűség kedvéért a "modellezés" kifejezést használja a szerző, ami ebben az értelemben mindig a "matematikai modellezést" jelenti (valójában a modellezés ennél általánosabb fogalom, hiszen magába foglalja az analóg modelleket és a laboratóriumi kisminta-vizsgálatokat is). Tulajdonképpen a modellezés szerepével és a modellezési tevékenységgel kapcsolatos általános részek a levegőre és a felszíni vizekre is érvényesek, azonban a bemutatott elméleti háttér és az alkalmazható szoftverek csak a felszín alatti térre vonatkoznak.

A "Szennyeződésterjedési modellek a kármentesítésben" című fejezet elsősorban arról ad tájékoztatást, hogy a modellezési munka hogyan illeszkedik a kármentesítés (illetve a technológiai célú modellezés esetén a szennyezéssel járó tevékenységek tervezésének) különböző fázisaihoz: miben tudnak segíteni a modellek, illetve mi várható el tőlük?

A "Szennyeződésterjedési modellek kidolgozása" c. fejezet a modellezés fázisait tárgyalja olyan részletességgel, ami a megrendelők (gazdasági egységek technológiai szakemberei), illetve a létesítési engedélyt kiadók (önkormányzati és hatósági szakemberek) igényeihez igazodik: segítséget nyújt annak eldöntéséhez, hogy megfelel-e az alkalmazott modell, illetve a kidolgozás részletessége a vizsgált probléma bonyolultságának, és az elvégzett munka biztosítja-e az eredmények megbízhatóságát?

A modellezést végrehajtók számára a kézikönyv három mellékletben foglalta össze a modellezés elméleti alapjait, az egyes modelltípusok adatigényeit, valamint a gyakorlati alkalmazásra javasolható szoftvereket.