Talaj-Tesztelő-Triád

Integrált felmérés és monitoring

Szerző:
Gruiz Katalin

Ebben a tanfolyamanyagban a szennyezett területek, szennyezett talaj és talajvíz integrált felmérésének alapjait és gyakorlati alkalmazását mutatjuk be.

Az integrált felmérés azt jelenti, hogy a szennyezőanyag fizikai-kémiai módszerekkel történő felmérésével azonos fontosságú a szennyezettség hatásának felmérése biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel. A három eredményt integráltan kell értékelni.

Az integrált értékelésre azért van szükség, mert a szennyezőanyagok a környezetben  szoros kölcsönhatásba kerülnek a környezeti elemekkel, fázisokkal és az ott élő mikroorganizmusokkal, növénykekel, állatokkal. Ezek a kölcsönhatások (szorpció, deszorpció, szolubilizáció, fázisok közötti megoszlások, biodegradáció, bioakkumuláció, stb.) mélyreható változásokat eredményeznek a szennyezőanyagok emberre vagy ökoszisztémára gyakorolt káros hatásaiban anélkül, hogy ez a kémiai analitikai eredményekben megmutatkoznának. Ha viszont az analitikai eredményt és a káros hatás eredményét összevetjük egymással, akkor láthatjuk, hogy ezek az eredmények összefüggenek-e vagy ellentmondóak-e és ennek alapján következtethetünk a vegyi anyag környezetbéli viselkedésére.

Az első tanfolyam az integrált felmérés elvi alapjait, alkalmazási területenkénti eltéréseit mutatja be. A második tanfolyam az integrált felmérés szükségességét indokló hozzáférhetőségi problémakört tárgyalja. Ez azt jelenti, hogy a szennyezőanyagok a környezetünkben úgy kötődnek vagy épülnek be a környezetbe, hogy onnan csak részben moshatóak ki, oldhatóak ki vagy vehetők fel a biológiai szervezetek számára.