Klasszikus minőségi kémiai analízis

Szerző:
Fenyvesi Éva

Az előadás a reakciókon alapuló minőségi analízisről, a kationok és anionok osztályokba sorolásáról ad áttekintést.

Forrás

Erdey László: Bevezetés a kémiai analízisbe. Tankönyvkiadó, Budapest 

Debreceni Egyetem oktatási segédanyag: www.inorg.unideb.hu/download/kurzusok/.../segedanyag_tkbl0541.doc