biroelectric.gportal.hu

Kémiai reakciók szerepe az analitikában

Szerző:
Görög Sándor

Áttekintjük a kémiai reakciók szerepének változásait az analitikai kémiában az azokra alapozott klasszikus korszaktól (titrimetria és gravimetria) napjainkig, amikor a műszeres módszerek sok esetben lehetővé teszik a kémiai reakciók nélküli analíziseket. Rámutatunk arra, hogy a kémiai reakciók szerepe napjainkban a spektroszkópiás, kromatográfiás, elektroforetikus és kapcsolt módszerek alkalmazási területének kiszélesítése, valamint érzékenységük és szelektivitásuk növelése. Rövid áttekintést adunk kémiai reakciók alkalmazásáról az ultraibolya-látható spektrofotometriában, fluorimetriában, NMR spektroszkópiában, immun-analitikában, planáris, gáz- és nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfiában, kapilláris elektroforézisben és rokon módszereiben, különös tekintettel az elválasztási és spektroszkópiás módszerek összekapcsolására és a királis analitikai vonatkozásokra.