27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Szerző:
Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Vidákovics Gábor