http://bioquest.org/bedrock/problem_spaces/enolase/data.php

Baktériumok

Szerző:
KÖRINFO

Ebben az E-tanfolyamban a baktériumok Bergey-féle osztályozási szempontrendszer szerinti fajtái kerülnek áttekintésre. Ez az osztályozási rendszer nem a genetikai rokonságon, hanem a mikroszkóppal megfigyelhető mikromorfológiai jegyeken és az anyagcseremintázatokon alapszik.

Forrás

Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (nyolcadik kiadás)