Chemical risk

EU-TGD fejezetek

Szerző:
BME-ABÉT

Ez az Európai Unió által kiadott technikai útmutató sorozat (EU-TGD, 1996) segítséget nyújt a tagállamok által a 67/548/EGK számú irányelv és a 793/93 számú rendelet alapján kijelölt illetékes hatóságoknak valamint új vegyi anyag bejelentők, importőrök és gyártók számára humán és környezeti kockázatfelméréshez. Az útmutató használható mind meglévő, mind új vegyi anyagok kockázatfelméréséhez. Ebben az E-tanfolyamban olvashatók a technikai útmutató fejezetei.

Forrás

Technikai útmutató: Az újonnan bejelentett anyagok Kockázatbecsléséről szóló 93/67/EGK számú Bizottsági Irányelv és a meglévő anyagok kockázatbecsléséről szóló (EK) 1488/94 számú bizottsági rendelet alkalmazásához (2002) Környezetvédelmi Minisztérium