haltoxicitás

Haltoxicitási teszt, 14 napos, prolongálható , OECD 204

Szerző:
Nagy Renáta

Az e-tanfolyam halakkal mért akut toxicitási teszt menetét, feltételeit, kivitelezését, értékelését adja meg. Bemutatja a használható halfajokat. Az OECD 204 számú szabvány egy 14 napos tesztet ír le, mely szükség esetén meghosszabbítható (prolongálható). A tesztrendszer lehet félstatikus (időnkénti vízcsere) vagy átfolyásos (folyamatosan megújuló víz).