OECD tesztek

Alga, békalencse, vízibolha

Szerző:
Gruiz Katalin

A vegyi anyagok káros hatásának mérésére egységes, szabványosított ökotoxikológiai módszereket dolgozott ki és ajánl az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development = Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Nemzetközi Szervezete).

  • Víztoxicitás: egy vegyi anyag veszélyessége a vízi ökoszisztéma tagjaira: vízi mikroszervezetekre, növényekre és állatokra.
  • Degradálhatóság: egy vegyi anyag élettartama, perzisztenciája a környezetben, mely a vegyi anyag kémiai szerkezetétől függő jellemző. Kémiai analízissel követhető.
  • Bioakkumulálhatóság, biokoncentrálhatóság: a bioakkumulálhatóság egy vegyi anyag azon képessége, hogy képes felhalmozódni élő szervezetekben  (vízi szervezetekben vízből történő felhalmozódást biokoncentráció kifejezéssel jelölik). Ez a felhalmozódás vagy okoz vagy nem okoz toxikus hatást az élőlényben és az élőlényre épülő táplálékláncban. A bioakkumulálódást az élőlényben mérhető vegyi anyag koncentráció és a környezetben mérhető koncentráció egymáshoz viszonyított arányával jellemezzük, vagyis a BCF = biokoncentrációs faktorral. 
Forrás

Kezdőkép forrása: http://www.klmbio.com/