Biolog mikrolemez

Mikrobaközösség szubsztrát-hasznosításának jellemzése "Biolog Ecoplate" teszttel

Szerző:
KÖRINFO

A talaj minden grammjában milliárdnyi mikroorganizmus él, szoros együttműködében. Ezt a mikróbaközösséget több mikroorganizmus faj alkotja. Ezeknek a fajoknakaz egymáshoz viszonyított aránya (a fajeloszlás) megváltozhat a körülményektől (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigénellátottság, stb.), a talaj tápapanyag tartalmától, a talajban lévő szennyezőanyagoktól függően. Ezeket a változásokat követhetjük a Biolog-rendszerrel.

A Biolog mikrolemezek mind a 31 cellájába eltérő mikrobiális tápanyagot (szubsztrát) helyeznek el  a lemez gyártásakor. A környezetből származó talaj- vagy vízminták cellákba bemérése után a lemezeket termosztátba helyezzük, hogy a talajban vagy a vízben lévő mikroorganizmusok jól tudjanak működni és szaporodni.  A szaporodás során a cellákban működő mikroorganizmusok vagy fel tudják használni a cellába tett tápanyagot, vagy nem.  Ezt színváltozás jelzi. Így különböző anyagcsere mintázatok alakulnak ki, melyek lehetővé teszik a  mikróbaközösségek gyors jellemzését. A tesztben mérhető színváltozást a tetrazólium vörös indikátor redukciója szolgáltatja. Az indikátor elszíneződését a mikróbák légzése következtében keletkezett NADH váltja ki. Az elszíneződés mértékét és annak időbeli változását mérve egy szubsztráthasznosítási görbét kapunk minden egyes tápanyagra (szubsztrátra).

A vizsgálat menete

10 g talajt 90 ml steril 0,85%-os NaCl oldattal 250 ml-es mérőedényben 30 percen át rázatjuk. 10 perces ülepedési idő elteltével 1 ml-t pipettázunk át 9 ml steril 0,85%-os NaCl oldatba. A Biolog mikrolemez kialakítása 3 párhuzamos mérést tesz lehetővé. A hígított szuszpenziókból 125 μl-t mértünk be az egyes cellákba, majd a módszer fényérzékenysége miatt fóliába csomagolva 25 °C-on inkubáljuk a lemezt. A cellák színváltozását Microplate Reader műszerrel olvassuk le 24, 48, 72, 96, 120, 144 és 168 óra elteltével.

Kiértékelés

A kiértékelés során a különböző szubsztrátok idő függvényében mért OD adataira görbét illesztünk, majd kiszámoljuk az egyes szubsztrátokra görbe alatti területet (T) és a cellák átlagos színfejlődési értékét (AWCD).

Forrás

Biolog Inc. Bacterial Identification Microbial Identification Phenotype MicroArray http://www.biolog.com/

Nagy Zsuzsanna (2009) Biodegradáció jellemzése integrált metodikával klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajban, Diplomamunka, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem