A Föld kőzetlemezei

Kép forrása
http://www.ngkszki.hu/seged/tszm-vulkjel/lemvulk.htm
Leírás szerzője
Vaszita Emese

A földtudományok területén a hetvenes években született a lemeztektonika elmélete. A név arra utal, hogy a kőzetburok felépítése, mozgásfolyamatai, azaz tektonikája csak a lemezek révén magyarázható. Az óceánfenék rendszeres mélyfúrásos vizsgálatai bebizonyították, hogy a kőzetburok nem egységes, összefüggő héj, hanem több egymás melletti, egymáshoz képest mozgó lemezből áll. A Föld felszínét hét nagy és több kisebb kőzetlemezre osztjuk. A kőzetlemezeket mélytengeri árkok, óceáni hátságok és magashegységek határolják. A kőzetlemezek mozgása, a lemeztektonika magyarázatot ad Földünk olyan nagy geológiai folyamataira, mint a hegységképződés és a vulkanizmus. A Föld aktív vulkánjai a kőzetlemezek határaihoz - főleg mélytengeri árkokhoz és óceánközépi hátságokhoz kapcsolódnak.

Szerző által felhasznált források

http://www.ngkszki.hu