Freonok

Kép forrása
Horváth Kristóf
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

Klór-fluorkarbon gázok (CFC gázok), teljesen halogénezett szénvegyületek, más néven freonok (egy FREON nevű cég munkatársai fejlesztették ki, és sokáig egyedül ez a cég gyártotta ezeket a gázokat). Ezen vegyületek teljesen halogénezett szénvegyületek, mint a CFCl3 vagy a CF2Cl2. A CFC-k kifejlesztésére a hűtőiparban korábban használt súlyos egészségkárosító, tűzveszélyes gázok kiváltására volt szükség. A freont a hűtőiparon kívül más területeken is alkalmazzák. Kiváló tűzoltó anyag, elektromos szigetelőképessége miatt elektromos tüzek oltásához is alkalmas. Később vegyi oldószerként, habosító és fújó anyagként, aeroszol hajtóanyagként, oldószerként az elektromos iparban, zsírtalanító anyagként, a háztartások, házak számára készült szilárd habszerű szigetelőanyagok alapvető összetevőjeként és az anyagok csomagolásakor szigetelő habként is alkalmazták. Felismerve a CFC vegyületek rendkívül jelentős ózonlyuk-károsító hatását, 1987-ben létrejött a Montreali Jegyzőkönyv, melyben az ózont károsító anyagok gyártását, kibocsátását szabályozzák. Magyarország 1989-ben csatlakozott a Montreali Jegyzőkönyvhöz, a Környezetvédelmi Minisztérium 22/1993. (VII. 20.) KTM-rendeletével és módosításaival mindenben eleget tesz a jegyzőkönyv előírásainak. A CFC vegyületek forgalomból való kivonása fokozatos, a rendelet átmeneti anyagként engedélyezi az úgynevezett „lágy freonok” alkalmazását, melyek kevésbé károsítják az ózonréteget, mint például a fentebb említett FREON-11, vagy FREON-12 vegyületek. 2010-ig az összes freon vegyületet, így a lágy freonokat is ki kell vonni a forgalomból.