emisszió4

Kép forrása
Akusztika Mérnöki Iroda
Leírás szerzője
Akusztika Mérnöki Iroda

A képen látható füstgázanalizátor a lent megnevezett referencia módszerek szerint mérések elvégzésére alkalmas:

 

Referencia módszer a kén-dioxid vizsgálatára: Ultraibolya fluoreszcenciás módszer a vonatkozó szabvány szerint

Referencia módszer a nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok vizsgálatára: Kemilumineszcenciás módszer a vonatkozó szabvány szerint

Referencia módszer a szén-monoxid meghatározására: Nemdiszperzív infravörös spektroszkópiás módszer a vonatkozó szabvány szerint

Szerző által felhasznált források

17/2001. (VIII. 3.) KÖM RENDELET  A LÉGSZENNYEZETTSÉG ÉS A HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATÁVAL, ELLENŐRZÉSÉVEL, ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL