Részecskeméret eloszlás meghatározása lézerdiffrakciós módszerrel

Kép forrása
http://www.malvern.com
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

Az átlagos szemcseméret és a szemcseméret eloszlása a vegyi anyag tulajdonságait nagy mértékben befolyásolja pl. a gyógyszeripar, kerámiaipar, nanotechnológia, biotechnológia, kozmetika területén. A minta lehet szilárd por, szuszpenzió, kolloid oldat, emulzió, köd, stb.

A módszer a diffrakciós kép vizsgálatán alapul, ami akkor keletkezik, amikor a részecskéket monokromatikus fény hatásának teszünk ki. Egy jellemző minta megfelelő koncentrációban egy alkalmas közegben diszpergálva monokromatikus sugárnyalábon, általában lézersugáron halad át. A részecskék által többféle szögben szórt fényt egy többelemű detektor érzékel. A diffrakciós képet megadó numerikus értékeket ezután, a további analízishez regisztrálják. Majd e diffrakciós kép-adatokat, megfelelő optikai modell és matematikai eljárás alkalmazásával transzformálják, aminek eredményeként az, a teljes térfogat részeit diszkrét számú méretosztályba sorolja, térfogati részecskeméret-eloszlást eredményezve.

Nem gömbszerű szemcsék esetében, egy azzal egyenértékű, gömbszerű szemcsékre vonatkozó részecskeméret eloszlást kapunk, mivel a technika optikai modellje gömbszerű szemcséket feltételez. Az így kapott részecskeméret eloszlás eltérhet más fizikai elven (például szedimentáció, szitálás) alapuló módszerekkel kapott részecskeméret eloszlástól.

Szerző által felhasznált források