PAH vegyületek elemzése oliva olajban

Kép forrása
brigittrueorganics.com
Leírás szerzője
Fenyvesi Éva

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH vegyületek) többféle forrásból kerülhetnek az élelmiszerekbe (olajokba): természetes forrásból (vulkáni tevékenység, erdőtüzek), az ipar és a közlekedés okozta légszennyezettségből, a csomagolóanyagból, de keletkezhetnek az élelmiszer elkészítése, feldolgozása, pl. sütés, grillezés során.

A PAH vegyületekre különösen szelektív szorbenseket fejlesztettek ki, molekulásir imprinting, MIP technikával előállított polimereket, melyekben a pórusok alakja a PAH vegyületek alakjára emlékeztet, és többféle (H-híd, ionos, hidrofób) külcsönhatás révén köti meg ezeket.

A mintaelőkészítés lényege  az olivaolaj minta higítása ciklohexánnal, majd szilárdfázisú extrakció a MIP szorbensen. Az etilacetáttal eluált mintát injektáljuk. A GC-MS módszerhez használt oszlop: SLB-5ms (30 m x 0,25 mm, i.d. 0,25 mm), detektálás SIM módban. Belső standardként krizén-d12-t alkalmazunk.

A mesterségesen szennyezett (spikolt) mintákra a visszanyerés 65-95% volt, átlagosan 82%. 

A kereskedelemben beszerzett, ezzel a módszerrel  vizsgált olivaolaj minta határérték feletti koncentrációban tartalmazott benzo(a)pirént.

Szerző által felhasznált források

Shimelis, O. és mtsai: Extraction and analysis of PAHs in olive oil using molecularly imprinted polyner SPE és GC-MS. Reporter 40, 14-15 (2010)