Ökológiai egyensúly felborítása

Kép forrása
http://www.dentalnumberone.com/Okologia.html
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A földi ökoszisztéma évmilliókon át egyensúlyban volt, de ez az egyensúly veszélyben van a környezet súlyos szennyezése miatt. A világon egyfajta ökológiai világkrízis alakult ki, amely több elemből áll:

Humán világkrízis: túlnépesedés, - népesség egyenlőtlen eloszlása a Földön, - szegénység, - éhezés, - iskolázatlanság, - analfabetizmus, - gazdag és szegény népek közötti szakadék, - menekültek növekvő tömege, egészségügyi állapot romlása, várható élettartam csökkenése, egyes fertőző betegségek újra megjelenése, - alkohol, drog, dohány fogyasztás rohamos növekedése, - globalizáció, - törvényi szabályozások nem megfelelőek.

Ökológiai világkrízis: - megújuló természeti erőforrások szennyeződése, degradációja, - meg nem újuló természeti erőforrások kimerülésének veszélye, - termőföldek eróziója, - édesvíz készletek korlátozottsága, vizek szennyezettsége, - biológiai sokféleség veszélyeztetettsége, - erdők gyors fogyatkozása, - ózonréteg vékonyodása, hulladék befogadóképesség korlátozódása, ásványi anyagok és fosszilis energiahordozók véges készletei.

 A fenti folyamatok megindulásával egyidőben a környezetvédelem, a fenntartható gazdasági fejlődés, az ökológiai egyensúly, valamint a biogazdálkodás társadalmi igénnyé váltak.

Szerző által felhasznált források