Széntetraklorid

Kép forrása
http://fr.fotolia.com/
Leírás szerzője
Barta Kinga

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Carbon tetrachloride
Tetrachloromethane

Vegyületcsoport

klórozott alifás szerves vegyületek

CAS szám

56-23-5

Molekulaképlet

CCl4

Szerkezeti képlet

 

Megjelenés

színtelen folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Korábban oldószerként, extrahálószerként és kisebb laboratóriumi tüzek oltására használták, de ma már nem használatos, mert mérgező hatású és károsítja az ózonréteget. Diklór-difluor-metánt is gyártottak belőle.

Elsődleges hatás

Mérgező, nem éghető.

Mellékhatások

Altató, súlyosan károsítja a vesét és a májat, bőrgyulladást okozhat.

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

153,8 g/mol

Sűrűség

1,594 g/ml

Olvadáspont

-22,92°C (250 K)

Forráspont

76,72°C (350 K)

Gőznyomás

12,2 kPa 20°C-on

Vízoldhatóság

785 mg/l 25°C-on

Stabilitás

Troposzférában extrém stabil (30-50 év)

Hidrolízis

Felezési ideje vízben 7000 év

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

2,3 x 10-2 atm-m3/mol

Kow

Log(Kow) 2,64

Koc  [l/kg]

Log(Koc) 2,04

pKa

-

BCF, biokoncentráció

Log(BCF) 1,24..1,48 halakban

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Atmoszférában csekély kb. 500 év

Sztratoszférában (UV miatt) kb. 18 év

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Aerob bontásnak ellenáll, anaerob bomlás van.

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Vízben 0,002 mg/L; levegőben 1,3 g/m3

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Óceánban 0,0005 Kg/liter, édesvízben 0,002 Kg/liter

Ételben 10 Kg/kg (de már technológiát váltottak)

0,27 g/kg átlagos felvétel az emberi szervezetben

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

A széntetraklorid illékony és relatíve jól oldódik vízben. Aerob körülmények között nem, vagy alig biodegradálható. Ipari területek felszín alatti vizeiben ez az egyik leggyakoribb perzisztens, emiatt felhalmozódott szennyezőanyag, mely veszélyezteti az ivóvízbázisokat.

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Változó 28-770 mg/L[2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

3,4 mg/L[3]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

A széntetraklorid mérgező hatású, rákkeltő és károsítja az ózonréteget.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Egerekre :6 órás inhaláció után: LC50 7176 ppm

                 7 órás inhaláció után  LC50 50  000  mg/m3

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Májrák, tüdőkárosodás. Altató hatása is van, de gyengébb, mint a kloroformé. Súlyosan károsítja a vesét és a májat.

A mérgezés tünetei: fáradtság, szédülés, fejfájás, gyakori vizelés és az emésztőcsatorna zavarai. A hatását az alkohol még jobban fokozza.

Ha huzamosabb ideig érintkezik a bőrrel, bőrgyulladást okozhat.

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

A szervezetben nem bomlik le, a széklettel távozik.

Endokrin rendszert károsító

Nem

Immunrendszert károsító

Igen

Szövetkárosító

Igen

Mutagén

Nem

Karcinogén

-

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

2351 mg/kg

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOAL 1 mg/1kg testsúly

LOAEL 10 mg/kg testsúly

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Embriotoxikus hatása is lehet

Szerző által felhasznált források

[1]. WHO Environmental Health Criteria 2008  CARBON TETRACHLORIDE
      Ms J. de Fouw, National Institute of Pu Health and the Environment, Bilthoven, the
       Netherlands 2008       
       http://whqlibdoc.who.int/ehc/WHO_EHC_208.pdf

[2].  IPCS INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY
       Health and Safety Guide No. 108
       CARBON TETRACHLORIDE HEALTH AND SAFETY GUIDE
      
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME INTERNATIONAL LABOUR
       ORGANISATION 1998
       http://www.inchem.org/documents/hsg/hsg/hsg108.htm

[3].  Euro Chlor Risk Assessment for the Marine Environment   OSPARCOM Region - North Sea
       Carbon Tetrachloride 1999
       http://www.eurochlor.org/upload/documents/document78.pdf