GHS globális bevezetése

Kép forrása
http://ghsexpert.com/?hu_clp-rendelet,6
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

Az egész világon egységes vegyi anyag osztályozás és címkézés (GHS = Globally Harmonised System) több éves folyamat, mely az elhatározástól és az ENSZ által elkészített alapdokumentum megjelenésén kívül azt is jelenti, hogy az egyes országokban vagy régiókban meg kell változtatni az osztályozásra és címkézésre már kialakult rendszert.

Európában a REACH rendelet kapcsán megvalósult a GHS bevezetése. A térkép lilával jelzi a GHS-t alkalmazó országokat, ezek az EU országok, Japán és Új-Zéland

A legtöbb fejlett országban már dolgoznak a harmonizáláson és a közeljövőben bevezetik a GHS-t. Ezeket az országokat a térkép zölddel jelöli.

Az országok harmadik csoportja tárgyalásokat folytat a GHS bevezetéséről, ezek a sárgák.

Azok az országok, melyek nem foglalkoztak még a vegyi anyagok egységes osztályozásával és címkézésével, azok a térképen nem kaptak színjelölést.

 

Szerző által felhasznált források

http://ghsexpert.com/?hu_clp-rendelet,6