Bowen féle kiválási sor

Kép forrása
http://foldrajz.ttk.pte.hu
Leírás szerzője
Vaszita Emese

A különböző földtani környezetben keletkezett szilikátdús olvadékokból az ásványok kiválása fokozatosan történik, az olvadék kémiai összetételének és a képződő ásványok tulajdonságainak, főként olvadáspontjának függvényében. Ezt a folyamatot frakcionációs kristályosodásnak nevezzük és a Bowen féle kiválási sor szemlélteti. A Bowen kiválási sor szerint a bazaltos magmából elsőként kikristályosodó ásványok az olivin és a Ca-ban gazdag plagioklász. A hűlés során az olivin reakcióba lép a maradék magmával, és piroxén jön létre. Ennek reakciója a maradék olvadékkal amfibolt eredményez, majd a folyamat folytatásaként biotit alakul ki. A Ca-gazdag plagioklász az egyre savanyúbbá váló magmával reagálva maga is változtatja összetételét, egyre magasabb SiO2-tartalmú és Na-ban gazdagabb. A kis mennyiségű, maradék magma egyre savanyúbb, végül riolitos összetételű lesz.

Szerző által felhasznált források