Markawasi

Kommunikáció kövekkel

Szerző:
Gruiz Katalin

Az ősi kultúrák sokféleképpen használták a köveket, sziklákat, természetes képződményeket és ember által létrehozott építményeket, kisebb-nagyobb formákat, alakzatokat, véseteket kommunikációra emberrel és istenekkel: kapcsolattartásra,  emlékeztetőnek, útbaigazítónak.  Ugyanakkor ezek a kőből, sziklából készült alkotások vallási, rituális és esztétikai célokat is szolgáltak.

A sziklába vájt és kőből készült építmények, templomok, kultikus helyek, kőből készített tárgyak, jelek és művek  fajtái és elnevezései sokfélék, és a világ minden táján megtalálhatóak. A Wikipédián (angol változatban) és más weboldalakon kimerítő gyűjteményt találunk az alábbi linkeken:

Aboriginal stone arrangements: Australia − aborigin kőelrendezések Ausztráliában

Archaeoastronomy: ősi csillagászat

Archaeoastronomical sites sorted by country: ősi csillagászati helyszínek országok szerint

Astronomical chronology: csillagászati kronológia

Australian Aboriginal Astronomy és Australian Aboriginal Astronomy Project: aborigin csillagászat Ausztráliában és egy ehhez kapcsolódó projekt

Burial mounds in the United States: temetkezési halmok az USÁ-ban

Canada's Stonehenge: Kanada Stonehenge

Cultural astronomy: kultúrális csillagászat

Cursus monument: a Cursus emlékmű

Dolmens: dolmenek

Earth mysteries: a Föld rejtélyei

European Megalithic Culture: európai megalitikus kultúrák

Geoglyphs: geoglifek, geológiai jelek

Inukshuk: kővekből kirakott álló figura, valaminek a jelzésére

Kiss Csaba: A kunhalmok védelme és megmentésük lehetőségei

Kunhalom: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kunhalom, Még több cikk a kunhalmokról: kunhalom.lap.hu

Kunhalom: légifotók Kunhalomról

Kurgán-hipotézis

Ley lines: ley-vonalak: http://en.wikipedia.org/wiki/Ley_line

Ley tunnel: ley-alagút

List of archaeoastronomical sites sorted by country: ősi csillagászati építmények és alkotások országonként bemutatva

List of artefacts of archaeoastronomical significance: ősi csillagászati maradványok

Lunar standstill: holdállás (megalitikus építmények tájolása)

Markawasi: http://www.robertschoch.net/Mystery%20of%20Markawasi.htm, http://www.labyrinthina.com/schneider.htm,

Medicine Wheels: gyógyító kerék

Mound builders: bucka (halom) építők

Nazca vonalak: http://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Lines, http://www.v-j-enterprises.com/peruart.html,

Neolithic Subpluvial: neolitikus (holocén) nedves (esős) időszak (3−4000 év) Afrika északi részén

Original Keetoowah Society: az eredeti Keetowah társadalom

Petroforms: kőformák

Petrosomatoglyph: kőből jelzés céljából kialakított emberalakok

Puebloan peoples: pueblo indiánok

Rock art: sziklaművészet: http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Art

Sandpainting: homokfestmény

Serpent Mound: kígyó domb

Songlines: aborigin  dalvonalak és álomösvények Ausztráliában

Southeastern Ceremonial Complex: délkeleti ünnepi központ

Telluric currents: földáramok

Temenos: kijelölt, a többitől elhatárolható szent terület, templomok helye is

Tumulus, buckák és halmok Európában és Ázsiában, Magyarországon kunhalom a nevük

Water glyphs: víz, forrás, kőbevésett jele: http://www.waterglyphs.org/; http://www.wildernessutah.com/learn/waterglyphs.html