Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR)

Szerző:
Lakatos Dalma Laura

Adatbázis témája: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR)


 • Az OKIR rendszer célja, hogy a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, terhelési és igénybevételi adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását támogassa, és az érintett felhasználókat ellássa a szükséges információkkal.
 • A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányítása alá tartozó szervezeteknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre, melyeket a területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből, illetve a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik.
 • Az adatok ma már közvetlenül központi számítógépes adatbázisba kerül, ugyanis a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek a minisztériumi szerverhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az adatokat. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR).
  Az OKIR tehát valójában környezetvédelmi szakrendszerek összessége, ezen szakrendszerek egymással összefüggő és egymás között átjárható konglomerátumot alkotnak.
 • Az OKIR adatbázishoz számos adatrögzítő, feldolgozó és lekérdező program csatlakozik, köztük a jelen internetes alkalmazás (www.okir.kvvm.hu) is, amelynek segítségével közérdekű környezetvédelmi adatokat kérdezhetőek le, a rendszeren keresztül elérhető adatok kínálatát a jövőben bővíteni fogják.


 Jelenleg az alábbi környezetvédelmi területekről informálódhatunk az adatbázisban:1.    Mi van a környezetemben? - Térképes lekérdező, a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerben nyilvántartott objektumok és az azokról rendelkezésre álló környezetvédelmi adatok megjelenítése érdekében

 •   Ebből a menüpontból a weboldalra juthatunk tovább, ahol egy térképes környezetvédelmi adatböngészőbe, ahol kereshetünk ügyfélnév szerint, valamint érvényes postai címet megadva lekérdezhetjük az adott cím közelében elhelyezkedő környezetvédelmi objektumokat és azok adatait.
 •  Az "információkérés" térképi eszközzel a kiválasztott objektumra kattintva egy lépésben tájékozódhatunk az objektumról bejelentett hulladékkeletkezési és hulladékkezelési adatokról, légszennyező anyag kibocsátásokról, valamint utánanézhetünk az objektummal kapcsolatos környezetvédelmi hatósági határozatoknak is.


2.    Hulladékgazdálkodási adatok a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerből (HIR)

 • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet értelmében, 2004. január 1-től meghatározott küszöbérték felett, a hulladékok termelőinek, birtokosainak, kezelőinek, a keletkezett, átvett, átadott és kezelt hulladékok mennyiségéről éves, illetve negyedéves rendszerességgel adatokat kell szolgáltatniuk, ez a kötelezettség egyaránt kiterjed a veszélyes és a nem veszélyes hulladékokra is.
 • Ezen beérkezett adatokat a környezetvédelmi felügyelőségek a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR-be) rögzítik. A HIR internetes tájékoztató felületébe belépve, a beérkezett mennyiségi adatokat kérdezhetjük le, a lekérdező rendszer egyaránt lehetőséget biztosít egyedi és összesített adatok lekérdezésére is.

   A HIR-ben további hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok is rendelkezésre állnak:

 • •    Statisztikai számításokkal számított összesített hulladékképződési adatok
 • •    Települési hulladékkezelési közszolgáltatás adatai
 • •    Önkormányzati hulladékpolitikai adatok
 • •    Veszélyes hulladékok keletkezett mennyiségei 1996-tól 2003-ig, a megelőző adatszolgáltatási rend alapján

3.    Légszennyező anyag kibocsátások a Levegő-tisztaság Védelmi Információs Rendszerből (LAIR)

 • A légszennyező anyagot kibocsátó telephelyek alapadatait és éves kibocsátásait a Levegő-tisztaság védelmi Információs Rendszer (LAIR) tartja nyilván. A LAIR internetes tájékoztató oldalára továbbjutva egyedi kibocsátási adatokat és különböző szempontok szerint összesített adatokat lehet lekérdezni.
 • Légszennyező anyag kibocsátási adatok 2002-től állnak rendelkezésre. Azoknak az éveknek az adatait lehet lekérdezni, amelyek feldolgozása és ellenőrzése már befejeződött.


4.    Felszíni vízminőségi mérési eredmények - a felügyelőségi laboratóriumok vízvizsgálatai mérései alapján a '60-as évekig visszamenőleg

 • Hazánkban a felszíni vizek minőségének megfigyelése hosszabb múltra vezethető vissza. Kezdetben a Területi Vízügyi Igazgatóságok, valamint a Közegészségügyi és járványügyi Szervezetek végezték ezt a tevékenységet, később a feladat a Környezetvédelmi Felügyelőségekhez és az ÁNTSZ-ekhez került. Ma a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek végzik ezt a munkát, akik erre a célra felkészített észlelőhálózatot és laboratóriumot működtetnek.
 • A mérési eredmények, validálás után bekerülnek az OKIR adatbázisba, ahonnét interneten keresztül is elérhetővé válnak. A felszíni vízminőségi lekérdezőbe tudunk ebből a menüpontból továbblépni, ahol térkép jeleníti meg a különböző vízminőségi észlelőhelyeket. Itt az "információkérés" térképi eszközt használva egy kiválasztott mérőpont adatait lekérdezhetjük, a mérőpontra kattintva diagramokat, mért értékeket és statisztikai értékeket kaphatunk.
 • Felszíni vízminőségi adatok 1990-ig visszamenőleg érhetők el a rendszerben.

5.    Jogerős környezetvédelmi hatósági határozatok adatai, amelyek a felügyelőségek által vezetett Hatósági Nyilvántartó Rendszerből (HNYR) származnak

 • Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a területi hatósági feladatokat ellátó Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek az általuk hozott határozatokról hatósági nyilvántartást vezetnek. A hatósági nyilvántartás vezetése a határozatok főbb adatainak (mint pl. a határozat tárgyának, kiadmányozási dátumának, jogerőre emelkedési dátumának, érvényességének, stb.) a Hatósági Nyilvántartó Rendszerbe (HNYR-be) történő rögzítésével valósul meg.
 • A nyilvántartás 1996-ig visszamenőleg tartalmaz határozatokat, amelynek feltöltése jelenleg is tart. Az időközben hozott új határozatokat a felügyelőségek a kiadmányozást követően rendszeresen beviszik a rendszerbe.
 • Az internetes lekérdezővel csak azok a határozatok érhetők el, amelyek már jogerősek, és az érvényességük nem járt le vagy az érvényességük a közelmúltban - 90 napnál nem régebben járt le. Az érvényüket vesztett határozatok automatikusan kikerülnek a lekérdezőből.

6.    Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére feljogosító engedélyek adatai, beleértve a hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyeket.

 • A hulladék kezelői engedély lekérdező szolgáltatás, azoknak a hulladéktermelőknek nyújthat hasznos segítséget, akik a keletkezett hulladékaik átvétele érdekében engedéllyel rendelkező kezelő, szállító vagy begyűjtő szervezetet keresnek, vagy akik a kiválasztott partnerük engedélyének érvényességéről és annak tartalmáról szeretnének meggyőződni.
 • Az engedélyeket kiállító felügyelőségek a hulladékkezelői engedélyeket a Hatósági Nyilvántartó Rendszerben tartják nyilván. Az adatbázis ezen menüpontjából a hulladék kezelői engedély lekérdezőbe továbblépve, az engedélyek főbb adatait, az engedélyezett hulladékkezelési tevékenységeket, a kezelhető hulladékokat és azok engedélyezett mennyiségeit kérdezheti le.


Az adatbázis készítője:     A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából:
                                            Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Forrás

www.okir.kvvm.hu