FRTR home

FRTR - Remediációs Technológiák Kerekasztala, USA

Szerző:
Forgács Eszter

FRTR − Remediációs Technológiák Kerekasztala, USA

Az 1990-ben alakult szervezet célja, hogy a különböző kormányhivatalok és más szennyzett területekkel foglalkozó szervezetek között könnyítse az együttműködést az információ megosztásával. Esettanulmányokon mutatja be a különböző technológiákat és azok hatásait illetve a legújabb fejlesztési irányokat. Megalakulásuk óta az együttműködés eredményeként következetesebb és egységesebb megközelítést, technológia-értékelést és jogszabályi hátteret hoztak létre.

FRTR-ügynökségek tagjai, tehát az adatbázis fenntartói és készítői a következők:

 • US Department of Defense: USA Nemzetvédelmi Minisztériuma
 • ·      US Air Force Légierő
 • ·      US Army Hadsereg
 • ·      US Navy Haditengerészet
 • US Department of Energy Energiaügyi Minisztérium
 • US Department of Interior  Belügyminisztérium
 • US Environmental Protection Agency  Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége
 • National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Az adatbázis adatai, esettanulmányai többnyire amerikai vonatkozásúak, de van néhány európai esettanulmány is. Az ismertetett technológiák viszont széleskörűen alkalmazhatóak.

 

Az oldalon lehet technológiát keresni különféle szempontok szerint, találhatunk esettanulmányokat, döntéstámogatást, stb.

1. KeresésTechnológiai Mátrixban (Technology Screening Matrix)

Közel 64 in situ és ex situ talaj- és talajvízremediációs technológia között enged keresni. 

Rákereshetünk a 8 főcsoportba sorolt szennyezőanyagokra és jellemző tulajdonságaik, viselkedésük és a különböző környezeti körülmények esetén alkalmazható technológiákra.

A remediációs módszerek csoportjaira is kereshetünk ekkor a fizikai/kémiai/biológiai módszerek kombinációit láthatjuk in situ és ex situ felosztásban az egyes tisztítandó közegekre (talaj/talajvíz/gázfázis).

Végül kereshetünk konkrét remediációs technológia szerint is (pl: bioventilláció, meőgazdasági technológiák, termikus deszorpció, stb). Ekkor megkapjuk az eljárás rövid leírását, használhatóságát, korlátait, hatékonyságát, költségeit és referenciákat linkekkel.

2.  Esettanulmányok költség és hatékonyság szempontjából (Cost and Performance Case Studies)

Valós tapasztalatok és tanulságok szélesebb körben elérhetővé tételével segít megtalálni a helyszínre alkalmas remediációs technológiákat, hogy megszüntessék a talaj-és talajvíz szennyeződéseket.

 • FRTR Remediation Case Study Searchable Database: FRTR  Remediációs esettanulmányok kereshető adatbázisa – Több száz esettanulmány között kereshetünk kulcsszavak és kategóriák szerint beleértve a közeg, a szennyező anyagok, elsődleges és kiegészítő tisztítási technológiatípusok, helyszínek (többnyire az USA államai) alapján. Az  esettanulmányok rövid tömör leírása és fontosabb paraméterei (technológia, szennyezőanyag, eredmény, költség) tekinthető meg. 

 •  Remediation Optimization Case Studies: Esettanulmányok a remediáció optimálására  – olyan esettanulmányok között kereshetünk több szűrővel ahol a technológia alkalmazása során valamilyen szempontból (hatékonyságnövelés, költség- és kockázatcsökkentés) optimálás történt.

 • Remediation Technology Assessment Reports: Remediáció értékelése − A szövetségi szervek és az Államközi Technológiai Szabályozó Tanács (ITRC), azon jelentéseit tartalmazza, melyek elemzést adnak számos veszélyes anyagnak számító szennyezőanyagról, illetve remediációs technológiák teljesítmény adatairól a technológiára vagy a szennyezőanyagra fókuszálva.

 • Site Characterization and Monitoring Technologies: Szennyzett területek felmérésére és monitoringjára alkalmas technológiák. Innovatív technológiák jellemzése környzetmonitorozással kapcsolatos tanulmányokban.

3. Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Matrix)

Információt nyújt arról, hogy hogyan lehet használni egy döntéshozatali folyamat  során a döntéstámogató szoftvereszközöket akár a helyszínen is. Az alábbi témakörökre térnek ki: modellezés, mintavételi terv kidolgozása, statisztikai elemzés kockázatértékelés, költség−haszon elemzés)


4. Költségszámítás  (Environmental Cost Engineering):

A  technológiák költségének becslésre használható.

 • Environmental Cost Engineering Committee: Környezetvédelmi Költségek Bizottsága − szövetségi környezetvédelmi költségek becslésének gyakorlata és technikái és az ehhez szükséges eszköztár.
 • Environmental Cost Estimating Tools: Környezeti költségek becsléséhez szükséges eszköztár − információt és konkrét útmutatást ad: adatbázisok, szoftverek, modellek használatához.

5. Kármentesítési folyamatok optimálása
 

Remediáció Optimálása (RPO):  rendszeres monitoringgal és értékelésseljár:  az értékelés alapján történi a szabályozás/beavatkozás a technológiába. Ez a menüpont  rendszeroptimálást kínál a költségek csökkentése és íz idő rövidítése érdekében.

 • General- Általános optimálási eszközök és folyamatok. 
 • Optimálási esettanulmányok − konkrét optimálási törekvéseket tartalmazó esettanulmányok kereshetők.
 • Monitoring optimálás − hatékonyság növelése, költségcsökkentés, a megbízhatóság javítása, a technológia hatásának hosszú távú nyomonkövetése.
 • Szimuláció optimálás − használata matematikai optimáló technikákkal párosul, például talajvíz-szimulációs modellekkel lehet meghatározni az optimális szivattyúzási helyeket, a szennyezőanyag-csóva útját, stb.
 • Kezelés optimálása −  különleges in situ és ex situ hatékonyságnövelő kiegészítő technológiák.
 • Találkozók és Konferenciák anyagai

6. További  menüpontok:

 • Aktuális Publikációk
 • Linkajánló
 • Rövidítések és mozaikszavak  
 • Szójegyzék
 • Archívum
 • Keresés