Űrfelvétel

Távérzékelés (SPOT, LANDSAT műholdak)

Szerző:
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály

A távérzékelés az a tudományág, amely a tárgyakra vagy a jelenségekre jellemző információk beszerzésével és megmérésével foglalkozik olyan rögzítő berendezések segítségével, amelyek nincsenek közvetlen (fizikai) kapcsolatban a vizsgált tárggyal vagy jelenséggel. A távérzékelés végrehajtható minden olyan készülékkel, amely alkalmas a tárgyak és jelenségek tulajdonságait közvetítő elektromágneses sugárzás, akusztikus energia vagy az erőterek energiájának rögzítésére. Az alkalmazott eszközök lehetnek fényképezőgépek, lézer és rádiófrekvencia felfogó rendszerek, szeizmográfok, graviméterek, magnetométerek stb.

A műholdas távérzékelés napjainkban elfogadott eszköz a városrendezési, környezetvédelmi, mezőgazdasági, földtani, stb. kutatásokban és gyakorlati alkalmazásokban.

Forrás

http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/keret.asp?oldal=urfelvetelek