Környezetismereti képtár

Szerző:
BME ABÉT

A környezet élő és élettelen bonyolult kölcsönhatásán alapuló, dinamikusan változó rendszer, melynek megismerése messze nem teljes, inkább csak az elején jár. Ismereteink elsősorban kis kiterjedésre és rövid időre vonatkoznak, a térben és időben növekvő dimenziókkal kapcsolatban egyre hiányosabb a tudásunk, egyre inkább előrejelzésekre, becslésekre kényszerülünk, melyek pontosításához sincs ma még elég tudományos ismeret.

Amit viszont már pontosan ismerünk, amit már feltárt a tudomány, azt sem alkalmazzuk a gyakorlatban. Ennek egyik oka, az, hogy  a tudományos ismeretek lassan terjednek, az oktatás nem fordít elegendő gondot  az alapismeretek elsajátíttatására, megértetésére. A másik ok, hogy az átlagember a tudósok dolgának tartja a környezet megismerését és "irányítását", saját maga nem elég tudatos. A legfőbb ok, hogy gyakran a tudás ellenére sem úgy működünk, ahogy azt a környezet megkövetelné. Ennek hátterében az áll, hogy a mai civilizációban az ember érdeke rövidtávon ellentétes a természet, a környezet érdekével. Fontosabb a gyár, az ipari termelés, a "hatékony" mezőgazdálkodás növényvédőszerekkel, műtrágyákkal, a kereskedelmi létesítmények, a közlekedés, mint a környezet.

Hosszútávon persze megfordul a mérleg, ami rövidtávon egy-két év, vagy akár egy emberöltő alatt alig érződik, az több nemzedék után már az embert is akadályozza, lehetetlenné teszi a termelést, az életet, az egészséget. Gondoljunk az esőerdők kiirtására néhány évnyi talajhasználatért, a tisztítatlan szennyvizek folyókba engedésére, és a halak és a vízi élővilág kipusztítására néhány évtizednyi bányászatért vagy nehéziparért cserébe, vagy rengeteg műtrágya, növényvédőszer vizekbe engedésre, a füstgázok levegőbe engedésére az ökoszisztéma és ma már egyértelműen az ember egészségéért cserébe.

Ha tudtuk volna, talán más irányba tereltük volna a fejlődést, konkrétan egy-egy terület fejlesztését. Amíg nincs tudás és nincs érezhető érdek (például az emberi egészség vagy az ökoszisztéma épségének megtartása), addig rossz döntések születnek.

A KÖRINFO-képtár alapismeretek mátrixa, a környezetismereteket képeskönyv formájában összegző táblázat azt a célt szolgálja, hogy áttekintést kapjunk a védendő, hasznosítható értékekről, a veszélyekről, a veszélyes anyagokról, a kockázatokról, hogy mindennapi döntéseinkbe és a szakemberek által meghozott döntésekbe beépüljön ez a tudás. És mindezt élvezhető és szemléletes formában igyekszünk tálalni, sok-sok képpel illusztrálva.