Természeti katasztrófák

Szerző:
Gruiz Katalin

A katasztrófa definíciója és kritériumai

Kritériumok: egy katasztrófát akkor vesznek be a nemzetközi nyilvántartásba (EM-DAT: The International Disasted Databasa = Nemzetközi Katasztrófa Adatbázis) ha az alábbi kritériumok legalább egyikének eleget tesz.

• Tíz (10) vagy több ember meghalt a katasztrófa következményében.
• Száz(100) vagy több embert érintett a katasztrófa.
• Szükségállapotot kellett bevezetni.
• Nemzetközi részvételre, segítségre volt szükség.

EM-DAT a következő információkat tartja nyilván a katasztrófákról, ez tulajdonképpen a katasztrófa definíciója:

A katasztrófa 8 jegyű azonosítószáma: 4 számjegy az évet jelöli, a 4 pedig a katasztrófa sorszáma.
Ország: ahol a katasztrófa előfordult.
A katasztrófa csoportja: természeti, technológiai, és komplex.
A katasztrófa típusa: előre meghatározott osztályozás szerinti besorolás és leírás.
Dátum: hónap/nap/év.
 Halálos áldozatok: bizonyítottan meghaltak és olyan eltűntek, akikről feltételezhető, hogy már nem élnek.
Sebesültek: fizikai sérülésektől, traumától, bármilyen a katasztrófa következtében bekövetkező orvosi  kezelést igénylő betegségtől szenvedők száma. 
Hajléktalanok: emberek száma, akik átmeneti szállást igényelnek, mert otthonuk elpusztult vagy lakhatatlanná vált.
  Érintettek: azon emberek száma, akik a katasztrófa idején és utána segítségre szorultak, orvosi segítségre, kiköltöztetésre, étkezésre, gyógyszerre, stb.
 Az összes érintett: a sebesültek, a hajléktalanná váltak és az érintettek összege.
Becsült kár: a kár monetáris érékének meghatározására nincs egységes és standard eljárás, egyes erre szakosodott hivataloknak van saját eljárása. A becsült kár 100 dollárban vagy 100 Euróban szokták megadni.

Balesetek és katasztrófák térképen

A http://hisz.rsoe.hu/alertmap/ webcímen látható katasztrófatérképen naprakész információt kapunk a világon történt természeti katsztrófákról.

A katasztrófa-fajták

Geofizikai katasztrófák: az esemény a Föld szilárd felszíni rétegével összefüggésben jön létre: földrengések, vulkánkitörések, száraz földcsuszamlás.

Meteorológiai katasztrófák: Rövid idejű vagy közepes (percek vagy napok) atmoszférikus folyamatok eredményeképpen jönnek létre, elsősorban a viharokra kell gondolni.

Hidrológiai események: a víz munkájával, a normál vízciklus felborulásával járó katasztrófák, a víztestek túlterheltsége, esetleg ehhez járuló légmozgások. Fő típusai ennek a csoportnak az áradások és a nedves földcsuszamlások.

Klimatológia katasztrófák: közepes és hosszú időtartamú folyamatok (évszakon belüli folyamatoktól több évtizedes folyamatokig)  eredményeképpen létrejövő extrém hőmérsékletek, szárazság, erdőtüzek, stb.

Biológiai katasztrófák: az élő szervezetek, növény, állat vagy ember toxikus anyagoknak vagy fertőző, patogén organizmusoknak való kitettségből eredő katasztrófák: járványok, mérgezések, rovartámadások (sáskajárás), megvadult csordák, stb. 

A http://www.monstrous.com/apocalypse/top_20_natural_disasters_photos.html weboldalon 20 természeti katasztrófa fotóit láthatod és rengeteg videófelvételt természeti katasztrófákról.