Ón-tetraetil

Ón-tetraetil

Leírás szerzője: 
Gubán Dorottya
Ón-tetraetil

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA1 

Név
IUPAC név

Ón-tetraetil
Tetraethyltin

Vegyületcsoport

Fémorganikus vegyületek

CAS szám

597-64-8

Molekulaképlet

Sn(C2H5)4

Megjelenés

színtelen folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK1

Alkalmazás,
felhasználási terület

biocid, baktericid, fungicid
fa textil, papír és bőr tartósító (presevative)

Elsődleges hatás

-

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK2

Moláris tömeg

234.95 g mol−1

Sűrűség

1.187 g cm-3

Olvadáspont

-112°C, 161 K, -170 F

Forráspont

181°C, 454 K, 358 F

Gőznyomás

1,2 Hgmm 25 ⁰C-on

Vízoldhatóság

oldhatatlan

Stabilitás

normál hőmérsékleten és nyomáson stabil
levegővel robbanóelegyet képez

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók3

H, Henry-állandó

0,63 atm-cu m/mol

Kow

5,44

Koc  [l/kg] 

760

pKa

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

BCF, biokoncentráció3

77000 (számolt)

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok4

UV fényt abszorbeálja, fotodegradálható

Biodegradálhatóság és
metabolitok4

feltételezhetően biodegradálható (tetrabutiltinhez hasonlóan), de nincs irodalmi adat

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

OSHA PEL (Permissible Exposure Limit): 0,1mg/mTWA
(NIOSH) Recommended Exposure Limit (REL): 0.1 mg/m3 TWA (6)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS5

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Hal (ponty) LC50: 11.0 mg/L; 96 hr; Átáramló bioassay w/mért koncentráció
Hal (ponty) EC50: 7.19 µg/L; 96hr; Átáramló bioassay w/mért koncentráció

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS5

Általános káros hatások

nagyon mérgező belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Ón-trietillé alakul a szervezetben

 

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

utagén

-

Karcinogén

agy- és gerincvelőrákot okoz

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

Lenyelve, egér: LD50 = 39800 μg/kg
Lenyelve, nyúl: LD50= 7 mg/kg
Lenyelve, patkány: LD50 = 6250 μg/kg

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK1

Veszélyességi kódok:

R-mondat

 

 

 

S-mondat

T+ (nagyon toxikus)

10 (gyúlékony),

26/27/28 (nagyon mérgező belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve)

1: elzárva tartandó,

16: gyújtóforrástól távol tartandó, tilos a dohányzás a közelében

28A: ha bőrrel érintkezik, bő vízzel le kell mosni

36/37/39: megfelelő védőruházat, kesztyű és védőszemüveg viselése kötelező

45: baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni ( és ha lehetséges a címkét megmutatni)

 

Mérgezési tünetek fejfájás, szédülés, szemirritáció, pszichés és neurologiai zavarok, torokfájás, köhögés, hányás, vizeletvisszatartás,  bénulás, ájulás,  bőrpír, égető érzés a bőrön, májkárosodás, szövetkárosodás
Szerző által felhasznált források: 
  1. http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB3472002_EN.htm
  2. http://www.chemcas.com/material/cas/archive/597-64-8.asp
  3. Meylan WM, Howard PH; J Pharm Sci 84: 83-92 (1995) (2) Meylan WM et al; Environ Toxicol Chem 18: 664-72 (1999) (3) Franke C et al; Chemosphere 29: 1501-14 (1994)] **PEER REVIEWED (BCW)
  4. Maguire RJ et al; J Agric Food Chem 31: 1060-5 (1983) (2) Blunden SJ, Chapman A; Organometallic Compounds in the Environment. Craig PJ, ed. NY, NY: John Wilie and Sons p. 136 (1986) (foto)
  5. http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+6398
  6. http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_271900.html