Ezüst-karbonát

Ezüst-karbonát

Kép forrása: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Silver_carbonate.jpg
Leírás szerzője: 
Szabó Tamás
Ezüst-karbonát

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA  

Név
IUPAC név
 

Ezüst-karbonát
Silver(I)Carbonate

Vegyületcsoport 

Átmeneti fém karbonátja

CAS szám 

534-16-7

Molekulaképlet 

Ag2CO3

Megjelenés 

Sárga, sárgászöld, vagy enyhén szürkés az elemi ezüsttől

ALKALMAZÁS, HATÁSOK 

Alkalmazás,
felhasználási terület

 • Használták raku edények színezésére
 • atomtengeralattjárókban, a Nemzetközi Űrállomáson űrsiklókban használják levegőből való szén-dioxid megkötésére
 • egyéb helyeken vízben oldott klór eltávolítására
 • biocidként baktériumok, gombák és penész ellen
 • egyes kozmetikumokban, illetve festékekben, lakkokban, betonban
 • fotográfiai filmekhez
 • hidrogénionok vérből való megkötéséhez
 • prekurzorként ezüst-oxidhoz, porezüsthöz
 • alkalmazzák szén-dioxid szenzorokban
 • használják codeinon előállításához
 • hidrogén-szulfid és merkaprán eltávolítására szénhidro-génekből
 • higanygőz- és fluoreszcens lámpákban higanygőz megkötésére,
 • fogfelületen szuvasodás elkerülésére,
 • nagy vezetőképességű polimerek előállítására,
 • etánból etilén-oxid előállítási reakció, akrilsav-előállítás katalizátoraként,
 • sejtfestékként mikroszkópos vizsgálathoz
 • antibakteriális anyagként műanyagokban, orvosi eszközökben, üvegben (feldolgozás során anyagába keverve)(2)

Mellékhatások

Az (EC) 1272/2008. számú szabályoknak megfelelően osztályozva

Bőrirritáció (2. Osztály)

Szemirritáció (2. Osztály)

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (3. Osztály) (3)

A módosított 67/548/EGK Európai Utasítás szerint

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. (4)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

275,75 g/mol (1)

Sűrűség

6,077 g/cm3 (1)

Olvadáspont

210°C bomlik: 2 Ag2CO3 à 4 Ag + O2 + 2CO2 (1)

Forráspont

280°C ( 536°F ) (2.)

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

0,0032 g/100 ml 20°C-on (6)
0,05 g/100ml 100°C-on (6)

Stabilitás

Fényérzékeny, ~200°C alatt stabil

Hidrolízis

Savakban oldódik

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kd

-

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

fényre érzékeny

Biodegradálhatóság és
metabolitok

-

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Hatásmechanizmusa valószínűsíthetően hasonló az ezüstéhez

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Lehetséges humán egészségi hatások (4)
Belégzés: Belélegezve ártalmas lehet, izgatja a légutakat.
Lenyelés: Lenyelve ártalmas lehet.
Bőr: Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet, izgatja a bőrt.
Szem: Súlyos szemirritációt okoz.

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

Endokrin rendszert károsító

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

Immunrendszert károsító

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

Szövetkárosító

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

Mutagén

-

Karcinogén

IARC (International Agency for Research on Cancer) szerint ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította. (4)

Reprotoxikus, teratogén

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt 

Akut toxicitási adatok (LD50)

(4)-es szerinti toxicitás:
Patkányon végzett orális teszt LD50=3,731 mg/kg
(tetánia, cianózis, hasmenés lép fel)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

nincs közvetlen információ, de ezüstre van, lásd ’Ezüst’ címszó alatt

EGYÉB JELLEMZŐK

Szerző által felhasznált források: 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_carbonate

2. http://www.saltlakemetals.com/Silver_Carbonate.htm

3. http://msds.chem.ox.ac.uk/SI/silver_I_carbonate.html

4. Sigma-Aldrich MSDS alapján

5. PAN – (Pesticide Action Network), Pesticide Database : NOT LISTED

6. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 1979 60th Edition