Réz(II)-oxid

Réz(II)-oxid

Kép forrása: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CopperIIoxide.jpg
Leírás szerzője: 
Szabó Tamás
Réz(II)-oxid

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA  

Név
IUPAC név
 

Réz(II)-oxid,  tenorite (ásványként),  Cupric oxide
Copper(II) oxide

Vegyületcsoport 

Átmeneti fém oxidja, szervetlen réz

CAS szám 

1317-38-0 

Molekulaképlet 

CuO

Megjelenés 

fekete por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK 

Alkalmazás,
felhasználási terület

A szervezet számára nélkülözhetetlen: idegrendszer, immunrendszer, szív, bőr működéséhez, kapillárisképzéshez (4,5);

vitaminokhoz kiegészítőként mint biztonságos rézbeviteli forrás(6) - vény nélküli hatóanyagként,

textíliákban (párnahuzat, zokni) antibakteriális hatása miatt (7-10),

festékekben pigmentként (zöld, kék, vörös, pink, fekete, szürke),

cellulóziparban Schweizer-reagens alapjául (11), műse-lyem gyártásához használják,

állatok rézhiányának pótlására,

p-típusú félvezetőként, optikai elemek csiszolóanyaga-ként,

régebben szárazelemekhez (Li-CuO), akkumulátorok katódanyagaként,

rézötvözetek hegesztéséhez

veszélyes anyagok oxidálásához: cianidok, szénhidro-gének, halogénezett szénhidrogének, dioxinok (12)

kártevők ellen, fertőtlenítésre

Elsődleges hatás

A szervi rézmérgezés tünetei: hajszálér-károsodás, fejfájás, hideg verejték, gyenge pulzus, valamint vese- és májkárosodás, a központi idegrendszer izgalmi állapotba kerülése, amelyet depresszió, sárgaság, görcsök, bénulás és kóma követ. (13)

Mellékhatások

A krónikus rézmérgezés jellegzetes tünetei: májzsugorodás,agykárosodás és elvelőtlenedés, veseelégtelenség és rézlerakódás a szaruhártyában, ami a Wilson-kór tünete.

Vizsgálatok szerint a rézmérgezés hemolitikus anémiát okozott és gyorsítja az érelmeszesedést. Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. (13)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

79,545 g/mol

Sűrűség

6,31 g/cm3

Olvadáspont

1326 °C (1599 K)

Forráspont

2000 °C 

Gőznyomás

600 °C : 10-7 mmHg
800 °C : 10-4 mmHg
900 °C : 10-4 mmHg
1000 °C : 10-4 mmHg (14)

Vízoldhatóság

oldhatatlan

Stabilitás

stabil

Hidrolízis

ásványi savban oldható: sósav, salétromsav, kénsav

Fizikai, kémiai, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kd

-

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

halakban akkumulálódik, ennek mértékére nincs információ

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

-

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-, rézre lásd a ’Réz’ címszó alatt

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

algára: 1-es kategória

Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) LC50=25,4 mg/l, 96h (13)

Halra: akkumulációt, növekedést, mortalitást befolyásolja (15)

Daphnia magna (48h) EC50=0,011 - 0,039 mg/l  (13)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Vízi krónikus kategória: 1

 

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Szemre, bőrre nézve irritatív, központi idegrendszerre veszélyes, gyomorba kerülve hányingert, (komolyabb esetben véres) hányást, gyomorfájdalmat okozhat, fekete szurokszerű székletet eredményezhet, a vérsejtek károsítása folytán keringési rendellenességeket okozhat. Gőzének belégzése tüdőkárosodással jár, valamint ún. fémgőz-lázat okoz (2).

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Egyeseknél, akik (genetikai eredetű) Wilson-kórban (3) szenvednek, feldúsul a réz a szervezetükben.

Endokrin rendszert károsító

veszélyes

Immunrendszert károsító

veszélyességi listán nem szerepel

Szövetkárosító

veszélyességi listán nem szerepel

Mutagén

veszélyességi listán nem szerepel

Karcinogén

IARC (International Agency for Research on Cancer) szerint ennek a terméknek (13 által dokumentált termék) nincs olyan összetevője, amely legalább 0,1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította. 

Reprotoxikus, teratogén

veszélyességi listán nem szerepel

Akut toxicitási adatok (LD50)

Orális LD50 toxicitási koncentráció patkányra: 470 mg/kg (15)

 

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

nincs információ 

EGYÉB JELLEMZŐK

REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) törvény szerinti besorolás:  

Toxicitás

Akut toxicitás 4-es kategória

Vízi akut toxicitás: 1-es kategória

Vízi krónikus toxicitás: 1-es kategória

 

Veszélyességi elemek:

Piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem

Veszélyességi:

H302 Lenyelve ártalmas.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Elővigyázatossági intézkedések:

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

 

DSD (Division for Sustainable Development) szerinti besorolás:

Veszélyességi jelek

Xn (Ártalmas)

N (Környezetre veszélyes)

R - mondatok:

R22 Lenyelve ártalmas.

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó

károsodást okozhat.

S-mondatok:

S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell

ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

Figyelem: ne találkozzon a következő anyagokkal: redukálószerek, hidrogén-szulfid gáz, alumínium, alkálifémek, porított fémek 

Szerző által felhasznált források: 

kép: http://en.wikipedia.org/wiki/File:CopperIIoxide.jpg

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Copper%28II%29_oxide

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Metal_fume_fever

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Wilson%27s_disease

4. Uauy et al; Olivares, M; Gonzalez, M (1998). "Essentiality of copper in humans". Am J Clin Nutr 67 (3): 952S–9S. PMID 9587135. http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/67/5/952S.

5. Sen et al; Khanna, S; Venojarvi, M; Trikha, P; Ellison, EC; Hunt, TK; Roy, S (2002). "Copper-induced vascular endothelial growth factor expression and wound healing.". Am J Physiol Heart Circ Physiol 282 (5): H1821–27. doi:10.1152/ajpheart.01015.2001. PMID 11959648. http://ajpheart.physiology.org/cgi/content/abstract/282/5/H1821.

6. "Vitamin Supplements:". http://www.empr.com/vitaminsmineralssupplements/centrum/drug/5901.

7. Borkow G, et al. (2009). "Improvement of facial skin characteristics using copper oxide containing pillowcases: a double-blind, placebo-controlled, parallel, randomized study". Int J Cosmet Sci 31 (6): 437–43. doi:10.1111/j.1468-2494.2009.00515.x. PMID 19467028.

8. Borkow G, et al. (2009). "Reducing the risk of skin pathologies in diabetics by using copper impregnated socks.". Med Hypotheses 73 (6): 883–6. doi:10.1016/j.mehy.2009.02.050. PMID 19559540.

9. Borkow G, et al. (2005). "Copper as a biocidal tool.". Curr Med Chem 12 (18): 2163–75. doi:10.2174/0929867054637617. PMID 16101497.

10. Borkow G, et al. (2004). "Copper-impregnated products with potent biocidal activities.". FASEB J. 18 (14): 1728–30. doi:10.1096/fj.04-2029fje. PMID 15345689.

11. http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/kemia/celluloz.html

12. Kenney, Charlie W.; Uchida, Laura A. (April). "Use of copper (II) oxide as source of oxygen for oxidation reactions". http://www.freepatentsonline.com/4582613.html. Retrieved 2007-06-29

13. MSDS Sigma-Aldrich

14. Edward Mack, Gerard G. Osterhof, Hobart M. Kraner: Vapor Pressure Of Copper Oxide And Of Copper J. Am. Chem. Soc., 1923, 45 (3), pp 617–623

15. PAN – (Pesticide Action Network), Pesticide Database