Klorofén

Kép forrása: 
http://toxnet.nlm.nih.gov/png/120-32-1.png
Leírás szerzője: 
Czirle Zsolt

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

klorofén

o-benzil-p-klórfenol (1) 

Vegyületcsoport

Fertőtlenítő - Germicid (1)

CAS szám

120-32-1

Molekulaképlet

C13H11ClO (1)

Megjelenés

Fehér vagy halványságra pehelyszerű (2)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Fertőtlenítőszer. Háztartási, kórházi és állatorvosi fertőtlenítőszerként használatos. (2)

Elsődleges hatás

Elpusztítja, semlegesíti vagy gátolja a betegséget hordozó mikroorganizmusok növekedését. (2)

Mellékhatások

Szakszerű használat esetén nincs mellékhatás (3)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

218,68 (1)

Sűrűség

1,185 g/cm3 (58°C) (2)

Olvadáspont

48,5 °C (2)

Forráspont

160-162 °C (3,5 Hgmm) (2)

Gőznyomás

1,87x10-7 kPa (2)

Vízoldhatóság

149 mg/ml (25°C) (2)

Stabilitás

Jól oldódik etanolban, lúgos oldatokban és egyéb szerves oldószerekben. (1)

Hidrolízis

Stabil (pH 5,7,9 ; 25-50°C) (3)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

2,7x10-9 atm-m3/mol (SRC)(3)

Kow

Log Kow= 3,6 (2)

Koc  [l/kg] 

2050 l/kg (3)

pKa

pKa= 9,81 (7)

BCF, biokoncentráció

A halakon mért Log BCF= 1,875 érték azt sugallja, hogy vízi élőlényekben mért biokoncentrációja mérsékelt. (3)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Hidrolízise a környezetben nem számottevő. A gőzfázisú klorofén és a fotokémiai úton előállított hidroxil gyökök reakciójának becsült sebességi állandója:

1,8x10-11 cm3/molekula-sec 25°C–on (SRC) Ebből következően atmoszférikus felezési ideje 22 óra. Fotokémiai felezési ideje 0,7 nap. (3)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Élővizekben 78-a lebomlik 8nap alatt.

Felezési ideje szennyvíziszapban 1-2 nap. (3)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

A megengedett expozíciós határérték ételekben: 320ppm (3)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Vízben: 0,12-0,21 µg/l (3)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (9 nap, Anas platyrhynchos): 5620 ppm (3)

LC50 (96h, Lepomis macrochirus): 0,33 ppm (3)

LC50 (96h, Oncorhynchus mykiss): 0,72 ppm (3)

EC50 (48h, Daphnia magna): 0,59 ppm (3)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

LOEC (48h, Ceriodaphnia dubia): 0,045 mg/L (4)

NOEC (48h, Ceriodaphnia dubia): 0,009 mg/L (4)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (8 nap, Colinus virginianus): 5620ppm (3)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

10%-nál nagyobb koncentrációban bőr és nyálkahártya irritáló hatású. (3)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

Akut toxicitás esetén potenciálisan immunotoxikus (3)

Szövetkárosító

10%-nál nagyobb koncentrációban bőrszövet károsító hatása ismert (6)

Mutagén

Nincs utalás az irodalomban emberi mutagén hatásról. (6)

Karcinogén

Lehetséges emberi rákkeltő. (6)

Nincs olyan publikáció, amely a PCB emberre gyakorolt karcinogén hatását vizsgálja. (5)

Reprotoxikus, teratogén

Nem bizonyított (3)

Akut toxicitási adatok (LD50)

Szájon át:

LD50 férfi: 4462 mg/kg (6)

LD50 nő: 3852 mg/kg (6)

Bőrön át:

LD50: >2000 mg/kg (6)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL (patkány): 120 mg/kg/nap (6)

LOEL (patkány): 240 mg/kg/nap (6)

NOEL (nyúl bőr irritáció): 1 mg/kg/nap (6)

LOEL (nyúl bőr irritáció): 5 mg/kg/nap (6)

EGYÉB JELLEMZŐK