EU Environmental Information and Legislation Database

Kép forrása
www.ncte.ie/environ/
Leírás szerzője
Lindmayer Judit

Az „EU Environmental Information and Legislation Database” (EU Környezetvédelmi Információs és Jogi Adatbázis, www.ncte.ie/environ/) egy ír, a környezetvédelemmel kapcsolatos európai szabályozásokat tartalmazó adatbázis. A honlap fenntartója az Európai Unió ír képviselete. Az adatbázis célja összegyűjteni az elmúlt húsz évben bevezetésre került környezetvédelemmel kapcsolatos uniós jogi normákat, valamint azon szabályozásokat, melyeket ebben az időtartamban vezetett be Írország. A lista közel sem teljes, azonban átfogó képet nyújt az EU-s szabályozási struktúráról.

A honlapon található bevezetőből kiderül, hogy a létrehozók célja volt összegyűjteni azokat az irányelveket és rendeleteket, melyek a szennyezések ellenőrzésével, illetve a természeti elemek védelmével kapcsolatban születtek hét fő területen: a levegő, víz, hulladék, zaj, vegyi anyagok, természet és mezőgazdasági ágazatban. Rendszerezi a hulladékokkal és különböző emissziókkal kapcsolatos legfontosabb uniós jogszabályokat, valamint a nemzeti – jogi normában megfogalmazott – lehetőségeket a hulladékok csökkentésére, újrahasznosítására és újrahasználatára. Mindezek mellett részletes információk találhatók az Európai Unió struktúrájáról, az irányelvek, rendeletek ír jogba való átültetésének menetéről, továbbá az EU ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramjáról. Azon szabályozásokat is tartalmazza az adatbázis, melyek nem kötelező érvényűek, azonban a helyes környezetvédelmi gyakorlatra ösztönöznek, így például az EU ökocímke rendszer vagy a Vidéki Környezetvédelmi Program (REPS).

Az adatbázis használata igen könnyű, mivel a szerkesztők témakörökre bontva gyűjtötték össze az információkat, ugyanakkor kereső felület nem könnyíti az olvasók tevékenységét. A fentebb már említett ágazatokkal – víz, levegő, hulladék, zaj, vegyi anyagok, természet és mezőgazdaság – foglalkozó aloldalakon a témával kapcsolatos rövid összefoglaló olvasható, majd tételesen felsorolva az ehhez kapcsolódó jogi normák – sajnálatos módon konkrét elérhetőség és teljes szöveg nélkül.

Külön aloldal foglakozik az Európai Unió struktúrájával, benne a szervezet felépítésével, működési rendszerével, bővebben kitérve a környezetvédelemmel kapcsolatos egységekre és szervezetekre. Szintén önálló részben lehet olvasni a környezetvédelmi hatásvizsgálatról, annak ír és EU-s jogi alapjairól, definíciójáról, tartalmáról és megvalósításának körülményeiről Írország esetében. Az Unió ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramjának háttere és rövid tartalma mellett leírás található az EU keretében működő alapokról, például a Szociális Alap, Regionális Fejlesztési Alap vagy a Kohéziós Alap működéséről és programjairól.

Szerző által felhasznált források